Įrangos priežiūra

Įrangos priežiūra

ORO KONDICIONIERIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS
Oro kondicionierius kaip ir bet kuris kitas namų apyvokos daiktas reikalauja priežiūros. Ji būtina prižiūrėti gaminio ilgaamžiškumui užtikrinti. Privaloma reguliariai tikrinti, valyti ir esant būtinybei keisti oro filtrus, patikrinti ir jei reikia papildyti sistemą šaltnešiu (freonu), tikrinti visos kondicionavimo sistemos hermetiškumą bei pačios sistemos darbą. Visa tai ir dar daugiau reikalingų darbų, susijusių su techniniu aptarnavimu, atliekame mes. Pagal gamintojo rekomendacijas ir mūsų patirtį siūlome šias paslaugas:

PILNAS TECHNINIS APTARNAVIMAS (rekomenduojama atlikti bent du kartus per metus)

Darbai:
• Išorinio bloko šilumokaičio valymas (esant būtinybei);
• Išorinio įrenginio ventiliatoriaus sparnuotės patikrinimas;
• Vidinio bloko šilumokaičio valymas ir dezinfekavimas (esant būtinybei);
• Filtrų valymas ar keitimas;
• Kondensato nuvedimo sistemos valymas (esant būtinybei);
• Vidinio bloko apdailinės panelės valymas;
• Sistemos darbinio slėgio patikrinimas (esant būtinybei);
• Sistemos temperatūrinių režimų patikrinimas bei reguliavimas;
• Sistemos šaltnešio (freono) papildymas (esant būtinybei);
• Vidinio ir išorinio įrenginių tvirtinimo patikrinimas dėl galimų tvirtinimo elementų atsipalaidavimų.

DALINIS TECHNINIS APTARNAVIMAS

Darbai:
• Filtrų valymas arba keitimas;
• Vidinio bloko apdailinės panelės valymas (esant būtinybei);
• Kondensato nuvedimo sistemos darbo ir jos elementų patikrinimas;
• Oro kondicionieriaus darbinių režimų išbandymas.

PRIVALOMAS TECHNINIS APTARNAVIMAS (sistemoms, kuriose yra daugiau nei 3,0 kg šaltnešio)

Darbai:
• Tikrinimas ar nėra nuotėkio sistemoje;
• Esant šaltnešio nuotėkiui, išsihermetinusių vietų paieška;
• Pakartotinas tikrinimas ar nėra nuotėkio po sistemos sutvarkymo, remonto;
• Sistemos elementų būklės įvertinimas.

VĖDINIMO SISTEMOS TECHNINIS APTARNAVIMAS

Darbai:
• Apžiūra, defektų nustatymas;
• Filtrų valymas ar keitimas;
• Ventiliatorių diržų įtempimo patikrinimas;
• Oro automatinių sklendžių patikrinimas;
• Rekuperacinės sekcijos valymas (esant būtinybei);
• Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas (esant būtinybei);
• Priešgaisrinių automatinių sklendžių patikrinimas;
• Automatikos patikrinimas;
• Temperatūros daviklių patikrinimas;
• Darbinių režimų patikrinimas.

Pilnas techninis aptarnavimas atliekamas norint užtikrinti ilgą, patikimą ir efektyvų kondicionavimo sistemų ir šilumos siurblių darbą. Jį rekomenduojama atlikti bent du kartus į metus, jeigu vidinių įrenginių filtrai yra prižiūrimi pačių vartotojų. Jeigu filtrai neprižiūrimi, tai rekomenduojamas techninių aptarnavimų skaičius:

• Įrangą naudojant tik vėsinimo režime (šiltuoju periodu): vieną kartą pilnas techninis aptarnavimas ir vieną kartą dalinis techninis aptarnavimas;
• Įrangą naudojant tik vėsinimo režime (ištisus metus (pvz.: serverinėse)): du kartus techninis aptarnavimas ir du kartus dalinis techninis aptarnavimas;
• Įrangą naudojant tik šildymo režime (šaltuoju periodu): vieną kartą pilnas techninis aptarnavimas ir du kartus dalinis techninis aptarnavimas;
• Įrangą naudojant tiek vėsinimo, tiek šildymo režime (ištisus metus): du kartus pilnas techninis aptarnavimas ir tris kartus dalinis techninis aptarnavimas.

Į privalomą techninį aptarnavimą neįeina pilno ar dalinio techninio aptarnavimo darbai. Norint užtikrinti efektyvų ir patikimą sistemos darbą, visi šie darbai turi būti atliekami kartu.

Be techninio aptarnavimo laikui bėgant kondicionierius visiškai praras efektyvumą, t.y., įrenginys nustos šaldyti ir šildyti, o elektros energijos sąnaudos bus kur kas didesnės.