Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung 360 kasetinio 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071MN4PKH/EU-AC071MXADKH/EU
Kaina
2 820 € be PVM / 3 412 € su PVM

Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-7.1-8.0kW-komplektas

 • MPI (mikro plazma joni­za­to­rius, papil­do­mas prie­das). Pirmas pasau­lyje nekenks­mingų (žmogui) akty­vių vande­ni­lio atomų ir deguo­nies jonų gene­ra­to­rius. Panai­kina ore esan­čias kenks­min­gas dale­les, tokias kaip atipi­nės pneumo­ni­jos ir paukš­čių gripo, infek­ci­jos sukė­lėjų, bakte­rijų, grybe­lių ir aler­genų viru­sus.
 • Galin­gas oro srau­tas. 360 laips­nių kampu išpu­čia­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • Apva­lus LED ekra­nas.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Papil­do­mos patal­pos vėsi­ni­mas. Specia­liai pajun­gus apva­lią kasetę galima vėsinti ir šalia esan­čią mažesnę patalpą.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Wi-fi valdymo“ funk­cija (papil­do­mas prie­das).
 • Pane­lės pasi­rin­ki­mas. Kondi­cio­nie­riaus panelė gali būti apvali balta arba juoda ir ketur­kampė balta arba juoda.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071MN4PKH/EU
Išorinio bloko modelis
AC071MXADKH/EU
Panelė
PC4NUDMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaltnešio tipas
R410A
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.20/7.10/8.00
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.90/8.00/9.00
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.85
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.2
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.33
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.1
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.49/3.95
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.40/3.95
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/11.1/17.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/10.7/17.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
17.5/15.9/14.3
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36.0/33.0/29.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49.0/51.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
947x281x947
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x66x1000
Vidinio bloko svoris, kg
20.2
Išorinio bloko svoris, kg
53.0
Panelės svoris, kg
3.6
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.5/3.13
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
20g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5~4.0mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
660
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
336
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
2.20
Minimali šildymo galia, kW
1.90
Maksimali šaldymo galia, kW
8.00
Maksimali šildymo galia, kW
9.00

Galerija

 • Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-7.1-8.0kW-komplektas
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-baltas-7.1-8.0-kW
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-juodas-7.1-8.0-kW
 • 360-kasetės-7.1-8.0-kW-su-apvalia-panele-brėžinys
 • 360-kasetės-7.1-8.0-kW-su-apvalia-panele-brėžinys-2
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-juodas-7.1-8.0-kW
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-baltas-7.1-8.0-kW
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • 360-kasetės-7.1kW-su kvadratine-panele-brėžinys
 • 360-kasetės-7.1kW-su kvadratine-panele-brėžinys-2
 • 360-kasetės-išorinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Išorinis-360-kasetės-blokas-AC071MXADKH
 • Išorinis-360-kasetės-blokas-AC071MXADKH-2
 • Išorinis-360-kasetės-blokas-AC071MXADKH-3

Video