Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjės 4-kryptės 7.1/8.0kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071RN4DKG/EU-AC071RXADKG/EU
Kaina
2 869 € be PVM / 3 472 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys
A+ Techniniai duomenys

Bevėjės-4-kryptės-7kW-kasetės-koliažas

Bevėjis režimas. Bevėjė 4-kryptė kasetė stumia orą per 15700 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių.

Platesnis vėsinimo diapazonas. Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų vėsinimo diapazoną ir pagerina oro cirkuliaciją patalpoje. Plataus išpūtimo oro srauto reguliavimo sklendė leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos kampus.

Išmanus komfortas. Greito aušinimo (,, Fast Cooling") režimu norima temperatūra ypač greitai pasiekiama. Įrenginys nustato kambario drėgmės lygį ir palaiko reikiamą temperatūrą.

Judesio aptikimo jutiklis (reikalingas papildomas priedas). Jutiklis nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro srauto kryptį.

Wi-Fi valdymas (reikalingas papildomas priedas). Valdy­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu.

Savidiagnostika. 4-kryptės kasetės savidiagnostikos funkcija iškart įspėja apie sutrikimus. Klaidos kodas ir LED lemputė leidžia inžinieriams lengvai nustatyti bet kokio gedimo priežastį, padėti sutrumpinti diagnozavimui reikalingą laiką.

Prevencija nuo kondensato nutekėjimo. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas neleidžia kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina vandens lygį kondensato pade, todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo ar nutekėjimo į patalpą.

Prevencija nuo lubų užterštumo. Naujos konstrukcijos apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir neleistų kauptis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įrenginio veikimo lubos lieka švarios.

Automatinis persijungimas. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius dirba buvusiu nustatytu režimu.

 

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naujas 4-krypčių kasečių apdai­las:

– Nauja oro valymo kase­tės apdaila su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali – joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Apdaila gali filt­ruoti dulkių dale­les iki 0,3 μm / mikronų, steri­li­zuoti tam tikrų rūšių bakte­ri­jas naudo­jant elekt­rosta­tinį įkro­viklį ir taip užtik­rinti švaresnį orą. Pane­lėje yra trys skir­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elekt­rosta­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių surin­ki­mui. PM1.0 filt­ras gene­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­lėms ir bakte­ri­joms sutei­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­mas ir daug­kar­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švares­niu oru ir sutau­pyti papil­domų filtro pakei­timo prie­žiū­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo jutik­lis nuolat matuoja oro kokybę patal­pose.

– Nusi­lei­džianti panelė. Vieno mygtuko paspau­dimu, panelė nusi­lei­džia žemyn iki 4.5 metrų, dėl šios prie­žas­ties sutau­poma daug laiko atlie­kant tech­ninį aptar­na­vimą. Tai paleng­vina filtrų valymo procesą, nes nebe­rei­ka­lin­gos kopė­čios!

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071RN4DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC071RXADKG/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.50/7.10/8.70
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.90/8.00/9.00
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Minimali šaldymo galia, kW
1.5
Minimali šildymo galia, kW
1.9
Maksimali šaldymo galia, kW
8.7
Maksimali šildymo galia, kW
9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.38/3.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.45/3.95
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
2.38
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
2.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/10.3/16.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/10.7/17.0
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
10.3
Nominali šildymo darbinė srovė, A
10.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.70/1.15
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>5m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.98
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.27
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.7
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.2
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
19.50/16.50/14.50
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36/33/29
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49/51
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x204x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x48x950
Vidinio bloko svoris, kg
14.5
Išorinio bloko svoris, kg
51
Panelės svoris, kg
6.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB4TN8200FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.89
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
650

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

PDF

Pultelis

PDF

Galerija

 • Bevėjės-4-kryptės-7kW-kasetės-koliažas
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-7.10-8.00-kW
 • 4Way Fresh Air intake POD
 • 4Way Interior CMYK
 • Wind free 4way cassette (step 1 and 2)_edit
 • 4Way against ceiling closed windfree mode
 • 4Way Detachable Blades POD image
 • 4Way above table kitchen office
 • Wind-free-4way-cassette-(fast-cooling)
 • NLP20256001_SEACE_IAQ_com_1440x800
 • lifestyle_cafe_cam1_open
 • 4-kryptė-kasetė-kavinėje
 • office_4way_close
 • cafe 04_360CST B
 • AC052 - 071RN4DKG 4kryptės bevėjės
 • AC052 - 071RN4DKG 4kryptės bevėjės-2
 • 4-kryptės-kasetės-ir-mini-4-kryptės-kasetės-palyginimas
 • 4-kryptės-kasetės-judesio-aptikimo-jutiklis-MCR-SMC
 • cafe_4way_close
 • Orą-valanti-4-kryptės-kasetės-apdaila-PC4NUCEAN
 • Problemų-diagnostika
 • Žemyn-nusileidžianti-4-kryptės-kasetės-apdaila-PC4NUXMAN
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinis-blokas-7.10-8.00-kW
 • AC071RXADKG išorinis
 • AC071RXADKG išorinis 2
 • Papildomo-šaltnešio-lentelė
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetės-veikimas (1)
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetės-veikimas (2)
 • 4Way both modes windfree and normal

Video