Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026RNNDKG/EU-AC026RXADKG/EU
Kaina
1 567 € be PVM / 1 896 € su PVM

Koliažas

Bevė­jis reži­­mas. Bevėjė mini 4-kryptė kasetė išstu­mia orą per 9000 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­zo­nas. Dide­s­nės opti­mi­zuo­tos mentės užti­k­rina platų vėsi­nimo diapa­­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją pata­l­­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Juti­k­lis nustato žmonių buvimo vietą pata­l­­poje ir auto­­ma­ti­š­kai valdo oro srauto kryptį.

Leng­vas vidi­nis blokas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio (tinka į 600×600 lubų modu­lius), įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.

Yra inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis.

Išma­nus komfo­r­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­­kiama. Įren­gi­nys nustato kamba­­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026RNNDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.87/2.60/4.10
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.98/3.40/4.10
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
3.4
Minimali šaldymo galia, kW
0.87
Minimali šildymo galia, kW
0.98
Maksimali šaldymo galia, kW
4.1
Maksimali šildymo galia, kW
4.1
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.16/0.67/1.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/0.92/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/3.5/5.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/4.6/7.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.88
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.69
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.1
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.0/7.0/6.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
31/28/25
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/47
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x46x620
Vidinio bloko svoris, kg
11.5
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Panelės svoris, kg
2.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/mini-bevejes-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Koliažas
 • Kasetė-salėje
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-2.6-3.4-kW-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-2
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-iš-arti
 • Išorinis-blokas-2.6-3.4-kW
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-2.6-3.4-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-2.6-3.4-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • Kasetė-ofise
 • Kasetė-ofise
 • Motion-detect-sensor
 • 4Way 600x600 Receiver control lights panel
 • 4Way 600x600 neutral ceiling open
 • Wind Free brošiūra

Video