Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026RNNDKG/EU-AC026RXADKG/EU
Kaina
1 470 € be PVM / 1 779 € su PVM

Bevėjės-mini 4-kryptės-2.6/3.4-kW-koliažas-2020

 • Leng­vas vidi­nis blokas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio (tinka į 600×600mm lubų modu­lius), įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.
 • Bevė­jis reži­mas. Kondi­cio­nie­rius veikia bevėju režimu, išstum­da­mas orą iš tūks­tan­čių mikro oro skylių. Dėl šios prie­žas­ties nejau­čiami šalti oro gūsiai.
 • Galin­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Nuima­mos ir plau­na­mos grote­lės.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • „Wi-fi valdymo“ funk­cija (papil­do­mas prie­das).
 • Yra inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026RNNDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.87/2.60/4.10
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.98/3.40/4.10
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.88
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.10
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.69
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.30
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.16/0.67/1.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/0.92/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/3.5/5.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/4.6/7.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.0/7.0/6.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30.0
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
31/28/25
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/47
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x46x620
Vidinio bloko svoris, kg
11.50
Išorinio bloko svoris, kg
32.50
Panelės svoris, kg
2.70
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20.0
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Maitinimo kabelis
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24

Galimi priedai

Priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/mini-bevejes-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-mini 4-kryptės-2.6/3.4-kW-koliažas-2020
 • Kasetė-salėje
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-2.6-3.4-kW-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-2
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-iš-arti
 • Išorinis-blokas-2.6-3.4-kW
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-2.6-3.4-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-2.6-3.4-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • Kasetė-ofise
 • Kasetė-ofise

Video

`