Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjės mini 4-kryptės 6.8/7.5kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071RNNDKG/EU-AC071RXADKG/EU
Kaina
2 486 € be PVM / 3 008 € su PVM

Kasetės-komplektas

Bevė­jis reži­­mas. Bevėjė mini 4-kryptė kasetė išstu­mia orą per 9000 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­zo­nas. Dide­s­nės opti­mi­zuo­tos mentės užti­k­rina platų vėsi­nimo diapa­­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją pata­l­­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Juti­k­lis nustato žmonių buvimo vietą pata­l­­poje ir auto­­ma­ti­š­kai valdo oro srauto kryptį.

Leng­vas vidi­nis blokas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio (tinka į 600×600 lubų modu­lius), įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.

Yra inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis.

Išma­nus komfo­r­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­­kiama. Įren­gi­nys nustato kamba­­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071RNNDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC071RXADKG/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.50/6.80/8.30
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.90/7.50/9.00
Nominali šaldymo galia, kW
6.8
Nominali šildymo galia, kW
7.5
Minimali šaldymo galia, kW
1.5
Minimali šildymo galia, kW
1.9
Maksimali šaldymo galia, kW
8.3
Maksimali šildymo galia, kW
9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.75/3.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.80/3.95
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/12.0/16.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/12.0/17.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.70/1.15
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>5m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.47
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
2.68
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.8
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
11.5/10.5/9.5
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
42/39/36
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49/51
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x46x620
Vidinio bloko svoris, kg
12
Išorinio bloko svoris, kg
51
Panelės svoris, kg
2.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG4T200FUAE4
Kompresoriaus galia, kW
1.89
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
650

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/mini-bevejes-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Kasetės-komplektas
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-vidinis-blokas
 • cafe-casette
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinio-blokas-3.5-4.0-panelė
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-vidinis-blokas-iš-arti
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-išorinis-blokas
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys
 • Kasetė-ofise
 • Kasetė-ofise
 • Motion-detect-sensor
 • 4Way 600x600 neutral ceiling open
 • 4Way 600x600 Receiver control lights panel

Video