Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjis 2.50/3.20kW Optimum kondicionieriaus komplektas su oro jonizatoriumi

Aprašymas

Modelis
AR09RXPXBWKNEU-AR09RXPXBWKXEU
Kaina
1 016 € be PVM / 1 229 € su PVM

Optimum-kondicionieriaus-2.50-3.20kW-komplektas

 • Bevė­jis šaldy­mas. Bevė­jai kondi­cio­nie­riai turi perfo­ruotą korpusą (~21 000 skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Tokiu būdu nesi­jau­čia tiesio­gi­nio pūtimo į žmones.
 • Oro joni­za­vimo funk­cija. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elekt­rosta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuovar­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­lių ir bakte­rijų kiekis patal­pose.
 • Wi-Fi valdy­mas. Valdy­kite įren­ginį savo mobi­liuoju tele­fonu.
 • Trikam­pis dizai­nas.
 • „Full HD“ filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
 • „Good Sleep II“ reži­mas. Šis įspū­din­gas tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • 2-jų lygių šaldy­mas. Grei­tas ir komfor­tiš­kas atšal­dy­mas.
 • Leng­vas monta­vi­mas.
 • Leng­vai pasie­kiami filt­rai.
 • Triguba Apsauga. Įdiegta trigu­bos apsau­gos tech­no­lo­gija garan­tuoja didžiau­sią sistemų efek­ty­vumą ir pati­ki­mumą. Tai komp­re­so­riaus ir valdymo plokš­tės apsauga nuo dide­lių elekt­ros įtam­pos šuolių, bei anti­ko­ro­zine danga padeng­tas šilu­mo­kai­tis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09RXPXBWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR09RXPXBWKXEU
Wi-Fi
1 Yra
Jonizatorius
1 Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/2.5/3.
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.1/3.2/4.9
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Minimali šildymo galia, kW
1.1
Maksimali šaldymo galia, kW
3.3
Maksimali šildymo galia, kW
4.9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.6/0.9
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.24/0.85/1.27
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/3.1/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.6/4.0/5.6
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.75/0.51
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.17
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.76
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.1
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.5/7.8/6.7
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37.0/-/19.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45.0/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
828x267x265
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x548x265
Vidinio bloko svoris, kg
9.4
Išorinio bloko svoris, kg
27.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
507
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
292.4
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galerija

 • Optimum-kondicionieriaus-2.50-3.20kW-komplektas
 • Bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-2.50-3.20-kW
 • Bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-2.50-3.20-kW-2
 • Bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-2.50-3.20-kW-3
 • Bevėjis-kondicionierius-21000-skylučių
 • Bevėjis-sieninis-kondicionierius
 • Optimum-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.50-3.20-kW
 • Bevėjo-Optimum-kondicionieriaus-su-oro-jonizatoriumi-išorinis-blokas-2.5-3.5-kW
 • Bevėjo-Optimum-kondicionieriaus-su-oro-jonizatoriumi-išorinis-blokas-2.5-3.5-kW-2
 • Sieninio-bevėjo-kondicionieriaus-Optimum-išorinio-bloko-brėžinys-2.50-3.20-kW

Video