Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjis 5.0/6.0kW Optimum kondicionieriaus komplektas su oro jonizatoriumi

Aprašymas

Modelis
AR18RXPXBWKNEU-AR18RXPXBWKXEU
Kaina
1 550 € be PVM / 1 876 € su PVM

Optimum-kondicionieriaus-5.00-6.00kW-komplektas

 • Bevė­jis šaldy­mas. Bevė­jai kondi­cio­nie­riai turi perfo­ruotą korpusą (~21 000 skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Tokiu būdu nesi­jau­čia tiesio­gi­nio pūtimo į žmones.
 • Oro joni­za­vimo funk­cija. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elekt­rosta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuovar­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­lių ir bakte­rijų kiekis patal­pose.
 • Wi-Fi valdy­mas. Valdy­kite įren­ginį savo mobi­liuoju tele­fonu.
 • Trikam­pis dizai­nas.
 • „Full HD“ filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
 • „Good Sleep II“ reži­mas. Šis įspū­din­gas tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų itin gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • 2-jų lygių šaldy­mas. Grei­tas ir komfor­tiš­kas atšal­dy­mas.
 • Leng­vas monta­vi­mas.
 • Leng­vai pasie­kiami filt­rai.
 • Triguba Apsauga. Įdiegta trigu­bos apsau­gos tech­no­lo­gija garan­tuoja didžiau­sią sistemų efek­ty­vumą ir pati­ki­mumą. Tai komp­re­so­riaus ir valdymo plokš­tės apsauga nuo dide­lių elekt­ros įtam­pos šuolių, bei anti­ko­ro­zine danga padeng­tas šilu­mo­kai­tis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR18RXPXBWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR18RXPXBWKXEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.6/5.0/6.7
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.2/6.0/8.0
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
6
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.6
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.8
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.51
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.80
Wi-Fi
1 Yra
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.32/1.39/2.18
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.27/1.71/2.5
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/6.4/9.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.7/7.8/11.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
15.3/14.1/12.9
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
50.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
41.0/-/25.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
51.0/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1.065x301x311
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
13.2
Išorinio bloko svoris, kg
40.2
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.15/0.78
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
25
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.6
Minimali šildymo galia, kW
1.2
Maksimali šaldymo galia, kW
6.7
Maksimali šildymo galia, kW
8.0

Galerija

 • Optimum-kondicionieriaus-5.00-6.00kW-komplektas
 • Bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-5.0-6.0-kW
 • Bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-5.0-6.0-kW-2
 • Bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-5.0-6.0-kW-3
 • Bevėjis-kondicionierius-21000-skylučių
 • Bevėjis-sieninis-kondicionierius
 • Optimum-kondicionieriaus-vidinis-blokas-5.0-6.0-kW
 • Bevėjo-Optimum-kondicionieriaus-su-oro-jonizatoriumi-išorinis-blokas-5.0-6.0-kW
 • Bevėjo-Optimum-kondicionieriaus-su-oro-jonizatoriumi-išorinis-blokas-5.0-6.0-kW-2
 • Sieninio-bevėjo-Optimum-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-5.0-6.0-kW

Video