Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjo sieninio kondicionieriaus multi-split Comfort - Arise 2.0/2.2kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AR07TXFCAWKNEU
Kaina
309 € be PVM / 374 € su PVM

Bevėjis-sieninis-comfort-ARISE-multi-split-sistemos-vidinis-blokas

 • Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (Wi-Fi).
 • Bevė­jis kondi­cio­ne­­i­rius. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­­ros palai­ky­mui pata­l­­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­­ma­ti­š­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
 • Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
 • Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
 • Kamba­­rio sąlygų anali­za­vi­­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, auto­­ma­ti­š­kai anali­zuo­ja­mos kamba­­rio sąly­gos ir remia­n­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, kondi­cio­nie­rius auto­­ma­ti­š­kai persi­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą.
 • Anti­ba­k­te­ri­niai filt­rai. Šie filt­rai išvalo orą nuo smul­kių buiti­nių dulkių, gyvūnų plaukų bei virusų ir bakte­­rijų. Kondi­cio­nie­rius siun­čia įspė­jimą, kada laikas išva­lyti filt­­rus.
 • Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
  Kondi­cio­nie­rius turi skai­t­me­ninį ekraną.
 • Komp­lekte su nuoto­­li­nio valdymo pulte­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR07TXFCAWKNEU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.0/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.2/-
Nominali šaldymo galia, kW
2
Nominali šildymo galia, kW
2.2
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/30.0/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/30.0/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.3/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.3/-
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.4/9.3/8.4
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36.0/-/19.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Vidinio bloko svoris, kg
9
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Naudotojo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/bevejo-arise-naudotojo-intrukcija-lt.pdf

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/arise-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Bevėjis-sieninis-comfort-ARISE-multi-split-sistemos-vidinis-blokas
 • Skylutės-kondicionieriaus-korpuse
 • Bevėjis-sieninis-comfort-ARISE-multi-split-sistemos-vidinis-blokas-2
 • Bevėjis-sieninis-comfort-ARISE-multi-split-sistemos-vidinis-blokas-3
 • AR07TXFCAWKNEU-vidinio-bloko-brėžinys
 • Sumontuotas-bevėjis-sieninis-kondicionierius
 • AR-EH03E-pultelis
 • Bevėjis-Arise-modelis
 • AI Auto Comfort_image
 • Digital Inverter Boost_image
 • Fast Cooling_image
 • Step 1_ Easy Filter Plus_image
 • Wind-Free™ Cooling_image

Video