Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjo sieninio kondicionieriaus multi-split Comfort - Arise 5.0/6.0kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AR18TXFCAWKNEU
Kaina
580 € be PVM / 702 € su PVM

Multi-split-sieninio-bevėjo-Comfort-Arise-vidinis-blokas-5.0-6.0-kW

 • Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (Wi-Fi).
 • Bevė­jis kondi­cio­ne­­­i­rius. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­­­ros palai­ky­mui pata­l­­­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­­­ma­ti­š­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
 • Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
 • Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
 • Kamba­­­rio sąlygų anali­za­vi­­­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, auto­­­ma­ti­š­kai anali­zuo­ja­mos kamba­­­rio sąly­gos ir remia­n­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, kondi­cio­nie­rius auto­­­ma­ti­š­kai persi­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą.
 • Anti­ba­k­te­ri­niai filt­rai. Šie filt­rai išvalo orą nuo smul­kių buiti­nių dulkių, gyvūnų plaukų bei virusų ir bakte­­­rijų. Kondi­cio­nie­rius siun­čia įspė­jimą, kada laikas išva­lyti filt­­­rus.
 • Dingus elek­t­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Kondi­cio­nie­rius turi skai­t­me­ninį ekraną.
 • Komp­lekte su nuoto­­­li­nio valdymo pulte­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR18TXFCAWKNEU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/5.0/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/6.0/-
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
6
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/6.4/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/7.8/-
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
41.0/-/25.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1055x299x215
Vidinio bloko svoris, kg
11.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Naudotojo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/bevejo-arise-naudotojo-intrukcija-lt.pdf

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/arise-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Multi-split-sieninio-bevėjo-Comfort-Arise-vidinis-blokas-5.0-6.0-kW
 • Skylutės-kondicionieriaus-korpuse
 • Multi-split-sieninio-bevėjo-Comfort-Arise-vidinis-blokas-5.0-6.0-kW-2
 • Multi-split-sieninio-bevėjo-Comfort-Arise-vidinis-blokas-5.0-6.0-kW-3
 • AR-EH03E-Pultelis
 • Multi-split-sieninio-bevėjo-Comfort-Arise-vidinis-blokas-kambaryje-5.0-6.0-kW
 • Bevėjo_sieninio_ARISE_AR18TXFCAWKNEU_vidinio_bloko_brėžinys
 • Bevėjis-Arise-modelis
 • AI Auto Comfort_image
 • Digital Inverter Boost_image
 • Fast Cooling_image
 • Step 1_ Easy Filter Plus_image
 • Wind-Free™ Cooling_image

Video