Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjo sieninio kondicionieriaus multi-split Elite - GEO 2.5/3.2kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AR09TXCAAWKNEU
Kaina
549 € be PVM / 664 € su PVM

Multi-split-Elite-GEO-2.50-3.20-kW-vidinis-blokas

 • Bevė­jis reži­­­mas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūks­ta­n­čiais skylu­čių) ir tempe­ra­tū­­­ros palai­ky­mui pata­l­­­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­­­ma­ti­š­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
 • Wi-Fi valdy­­­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu.
 • Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
 • Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
 • Šiame mode­lyje yra inte­­­gruo­tas jude­sio apti­kimo juti­k­lis. Vėsi­nant patalpą, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­­­mas nuo žmonių, o šildant – atvir­k­š­čiai.
 • Ener­gi­jos taupy­­­mas. Taupy­da­­­mas elek­t­­­ros ener­giją, įren­gi­nys auto­­­ma­ti­š­kai įjun­gia bevėjį režimą, kai žmonių nėra pata­l­­­poje.
 • Kondi­cio­nie­­­rių susie­­­jus su tele­fonu, jis gali pradėti veikti, kai esate netoli namų.
 • Kamba­­­rio oro sąlygų anali­za­vi­­­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, kondi­cio­nie­rius pats auto­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­rio sąly­gas ir remia­n­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, persi­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą.
 • „Tri-Care“ filt­ras. Užti­k­rina oro higie­ni­š­­­kumą – oras išva­lo­­­mas nuo buiti­nių dulkių dale­­­lių, gyvūnų plaukų, suma­ži­na­­­mas virusų ir bakte­­­rijų kiekis ore.
 • Kondi­cio­nie­rius įspėja, kada laikas pakeisti filt­­­rus.
 • Dingus elek­t­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Kondi­cio­nie­rius taip pat turi skai­t­me­ninį ekraną.
 • Komp­lekte su nuoto­­­li­nio valdymo pulte­liu.
 • ĮRANGA UŽSAKOMA ATSKIRAI.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09TXCAAWKNEU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.5/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.2/-
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/40.0/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/40.0/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.4/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.4/-
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.1/8.6/7.1
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/19
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
889x299x215
Vidinio bloko svoris, kg
10.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Naudotojo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/bevejo-elite-naudotojo-instrukcija-lt.pdf

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/elite-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Multi-split-Elite-GEO-2.50-3.20-kW-vidinis-blokas
 • Skylutės-kondicionieriaus-korpuse
 • Multi-split-Elite-GEO-2.50-3.20-kW-vidinis-blokas-2
 • Multi-split-Elite-GEO-2.50-3.20-kW-vidinis-blokas-3
 • Multi-split-Elite-GEO-2.50-3.20-kW-vidinio-bloko-brėžinys
 • AR-EH03E
 • Sumontuotas-bevėjis
 • Bevėjis-Elite-modelis
 • AI Auto Comfort_image
 • Digital Inverter Boost_image
 • Fast Cooling_image
 • Motion Detect Sensor_image
 • Step 1_ Easy Filter Plus_image
 • Step 2_ Tri-Care Filter_image
 • Wind-Free™ Cooling_image

Video