Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio tipo žemo slėgio 3.5/4.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035RNLDKG/EU-AC035RXADKG/EU
Kaina
1 627 € be PVM / 1 969 € su PVM

3.5-4.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas

 • Naujau­sios tech­­no­lo­gi­jos. Oro kondi­cio­nie­riuje naudo­ja­mos paža­n­giau­sios tech­­no­lo­gi­jos daro įren­gi­nius vienais našiau­sių rinkoje
 • Efek­ty­­ve­s­nis šaldy­­mas ir šildy­­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai.
 • Tylesni. Aero­di­na­mi­š­­ke­s­nės venti­lia­to­riaus mente­­lės užti­k­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompa­k­ti­š­­kas. Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­­ve­s­nis. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Paprasta tech­ninė prie­žiūra. Samsung kana­linį oro kondi­cio­nie­­rių paprasta tech­ni­š­kai prižiū­rėti, nes įren­gi­nys turi 3 priei­gos taškus (viršuje, apačioje, šone).
 • Oro trau­­kos kont­ro­­lės sistema. Įdiegta paža­n­giau­sia oro trau­­kos kont­ro­­lės sistema (ESP).
 • Oro slėgio mata­vi­­mas. Kana­li­niai oro kondi­cio­nie­riai pasto­viai matuoja oro tūrį ir slėgį siste­moje.
 • Galios regu­lia­vi­­mas. Įdiegta patogi galios regu­lia­vimo funk­cija preci­zi­š­kai sure­­gu­liuoja oro srau­tus pata­l­­pose, leidžia suma­žinti siste­mos triuk­š­mi­n­­gumą ir padi­dinti ekono­­mi­š­­kumą.
 • Iki 8 patalpų vienu šilu­mos siur­b­liu. Samsung zonų valdi­k­lis leidžia kondi­cio­nuoti net 8 pata­l­pas su vienu kana­li­niu šilu­mos siur­b­liu.
 • „Away“ reži­­mas. Taupoma elek­t­­ros ener­gija Jums nebū­nant namuose.
 • 7 dienų prog­ra­ma­vi­­mas. Leidžia nusta­tyti oro kondi­cio­nie­riaus veikimą pagal Jūsų porei­kius ir dieno­­t­varkę.
 • „Smart Wi-Fi“ funk­cija (papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­kite oro kondi­cio­nie­­rių savo išma­niuoju tele­fonu.
 • Tvir­tas korpu­sas.
 • Tankus filt­ras. Lengva valyti, paprasta prižiū­rėti.
 • Platus darbi­nių tempe­ra­tūrų diapa­­zo­nas. Užti­k­ri­n­tas įran­gos veiki­­mas beveik visose klima­ti­nėse zonose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035RNLDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC035RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.85/3.50/4.30
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/4.00/5.00
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.12
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.31
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.00
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/1.12/1.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/1.21/1.80
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.6/5.4/6.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.8/10.5
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/2.5/4.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/25.0/39.0
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.5/8.5/7.5
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30.0
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
700x199x600
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
790x548x285
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
33/30/27
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
48/48
Vidinio bloko svoris, kg
19.0
Išorinio bloko svoris, kg
32.50
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
0.85
Minimali šildymo galia, kW
1.00
Maksimali šaldymo galia, kW
4.30
Maksimali šildymo galia, kW
5.00

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 3.5-4.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas
 • 3.5-4.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas
 • AC035RNLDKG-EU
 • AC035RNLDKG-EU-2
 • AC035RNLDKG-EU-3
 • 3.5-4.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • AC035RXADKG-išorinis-blokas
 • AC035RXADKG-išorinis-blokas-2

Video