Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio tipo žemo slėgio 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071RNLDKG/EU-AC071RXADKG/EU
Kaina
2 190 € be PVM / 2 650 € su PVM

7.1-8.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas

 • Naujau­sios tech­­no­lo­gi­jos. Oro kondi­cio­nie­riuje naudo­ja­mos paža­n­giau­sios tech­­no­lo­gi­jos daro įren­gi­nius vienais našiau­sių rinkoje.
 • Efek­ty­­ve­s­nis šaldy­­mas ir šildy­­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai.
 • Tylesni. Aero­di­na­mi­š­­ke­s­nės venti­lia­to­riaus mente­­lės užti­k­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompa­k­ti­š­­kas. Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­­ve­s­nis. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Paprasta tech­ninė prie­žiūra. Samsung kana­linį oro kondi­cio­nie­­rių paprasta tech­ni­š­kai prižiū­rėti, nes įren­gi­nys turi 3 priei­gos taškus (viršuje, apačioje, šone).
 • Oro trau­­kos kont­ro­­lės sistema. Įdiegta paža­n­giau­sia oro trau­­kos kont­ro­­lės sistema (ESP).
 • Oro slėgio mata­vi­­mas. Kana­li­niai oro kondi­cio­nie­riai pasto­viai matuoja oro tūrį ir slėgį siste­moje.
 • Galios regu­lia­vi­­mas. Įdiegta patogi galios regu­lia­vimo funk­cija preci­zi­š­kai sure­­gu­liuoja oro srau­tus pata­l­­pose, leidžia suma­žinti siste­mos triuk­š­mi­n­­gumą ir padi­dinti ekono­­mi­š­­kumą.
 • Iki 8 patalpų vienu šilu­mos siur­b­liu. Samsung zonų valdi­k­lis leidžia kondi­cio­nuoti net 8 pata­l­pas su vienu kana­li­niu šilu­mos siur­b­liu.
 • „Away“ reži­­mas. Taupoma elek­t­­ros ener­gija Jums nebū­nant namuose.
 • 7 dienų prog­ra­ma­vi­­mas. Leidžia nusta­tyti oro kondi­cio­nie­riaus veikimą pagal Jūsų porei­kius ir dieno­­t­varkę.
 • „Smart Wi-Fi“ funk­cija (reika­lin­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­kite oro kondi­cio­nie­­rių savo išma­niuoju tele­fonu.
 • Tankus filt­ras. Lengva valyti, paprasta prižiū­rėti.
 • Platus darbi­nių tempe­ra­tūrų diapa­­zo­nas. Užti­k­ri­n­tas įran­gos veiki­­mas beveik visose klima­ti­nėse zonose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071RNLDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC071RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.50/7.10/8.70
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.90/8.00/9.00
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.98
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.36
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.90
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.38/3.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.38/3.95
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/10.5/16.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/10.4/17.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/3.0/4.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/29.0/39.0
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
19.0/14.5/10.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51.0
Kompresoriaus modelis
UB4TN8200FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.89
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
650
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37/32/27
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49/51
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1100x200x450
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Vidinio bloko svoris, kg
23.50
Išorinio bloko svoris, kg
51.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.70/1.15
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
20g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.50
Minimali šildymo galia, kW
1.90
Maksimali šaldymo galia, kW
8.70
Maksimali šildymo galia, kW
9.00

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 7.1-8.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas
 • 7.1-8.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas
 • AC071RNLDKG-EU
 • AC071RNLDKG-EU-2
 • AC071RNLDKG-EU-3
 • 7.1-8.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • AC071RXADKG-išorinis-blokas
 • AC071RXADKG-išorinis-blokas-2

Video

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf