Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung komercinės klasės bevėjis sieninis 3.5/4.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035TNXDKG/EU-AC035RXADKG/EU
Kaina
1 397 € be PVM / 1 690 € su PVM

Komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-oro-kondicionieriaus-komplektas-3.5-4.0-kW

Inver­te­ri­nis BEVĖJIS sieni­nis komer­ci­nės klasės oro kondi­cio­nie­riaus komp­lek­tas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Išsi­­valo pats – auto­­ma­ti­š­kai. Palai­ky­­kite oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą be jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins Jūsų įren­ginį. Taip apsau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Apli­n­kai neke­n­­kia­n­tis vėsi­n­tu­vas (R32 šalt­ne­­šis). Apsau­go­­kite planetą – maži­n­­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpra­s­tais R22 ar R410A šalt­ne­­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas pala­n­­ke­s­nis apli­n­kai!

Gere­s­nis miegas visą naktį. „Good Sleep“ reži­­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nėra jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­­giai ir nubusti pail­­sė­­jus.

Įdiegta trigu­bos apsau­gos tech­no­lo­gija garan­tuoja didžiau­sią sistemų efek­ty­vumą ir pati­ki­mumą. Tai komp­re­so­riaus ir valdymo plokš­tės apsauga nuo dide­lių elekt­ros įtam­pos šuolių ir anti­ko­ro­zine danga padeng­tas šilu­mo­kai­tis.

Darbi­nės tempe­ra­tūrų ribos: šaldy­mas: –15~46 ℃; šildy­mas: –20~24 ℃.

Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu. Galima komp­lek­tuoti ir su laidi­niu pulte­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035TNXDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC035RXADKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.0/3.5/4.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.8/4.0/4.8
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Minimali šaldymo galia, kW
1
Minimali šildymo galia, kW
0.8
Maksimali šaldymo galia, kW
4.5
Maksimali šildymo galia, kW
4.8
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/1.00/1.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/1.21/1.40
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
1
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
1.21
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.4/4.6/6.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/5.6/6.2
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
4.6
Nominali šildymo darbinė srovė, A
5.6
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.9/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.5
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.31
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.9
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.1
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
12.2/9.8/7.9
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
40/34/28
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
9.1
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 0.75~1 mm² + 3G X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Drenažas, Φ, mm
ID 18 HOSE

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio naudojimosi instrukcija

INSTRUKCIJA

Montavimo intrukcija

INSTRUKCIJA

Galerija

 • Komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-oro-kondicionieriaus-komplektas-3.5-4.0-kW
 • Lifestyle image_Wind-Free (1)
 • NLP20093001_SEACE_Samsung_W17_03-desktop_1451x800
 • Lifestyle image_Wind-Free (2)
 • NLP20093001_SEACE_LinkedIn_W33_1200x628_01
 • Lifestyle image_Wind-Free (3)
 • Lifestyle image_Wind-Free (4)
 • LinkedIn_SEACE_Comfort_W16_1200x628
 • Lifestyle image_Wind-Free (5)
 • Bukletas-4
 • Bukletas
 • Bukletas-2
 • Bukletas-3
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-3.5-4.0-kW-vidinis blokas
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-3.5-4.0-kW-vidinis blokas-2
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-3.5-4.0-kW-vidinis blokas-3
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-3.5-4.0-kW-vidinis blokas-4
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-3.5-4.0-kW-vidinis blokas-5
 • AC035TNXDKG-vidinio-bloko-brėžinys
 • AC035TNXDKG-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-išorinis-blokas-3.5-4.0-kW
 • AC035RXADKG-išorinio-bloko-brėžinys
 • AC035RXADKG-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • AC035RXADKG-lentelė
 • AC035RXADKG-lentelė-2
 • Papildomo-šaltnešio-kiekio-lentelė

Video