Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung komercinės klasės bevėjis sieninis 5.0/6.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052TNXDKG/EU-AC052RXADKG/EU
Kaina
1 637 € be PVM / 1 981 € su PVM

Komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-oro-kondicionieriaus-komplektas-5.0-kW

Inver­te­ri­nis BEVĖJIS sieni­nis komer­ci­nės klasės oro kondi­cio­nie­riaus komp­lek­tas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Išsi­­valo pats – auto­­ma­ti­š­kai. Palai­ky­­kite oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą be jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins Jūsų įren­ginį. Taip apsau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Apli­n­kai neke­n­­kia­n­tis vėsi­n­tu­vas (R32 šalt­ne­­šis). Apsau­go­­kite planetą – maži­n­­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpra­s­tais R22 ar R410A šalt­ne­­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas pala­n­­ke­s­nis apli­n­kai!

Gere­s­nis miegas visą naktį. „Good Sleep“ reži­­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nėra jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­­giai ir nubusti pail­­sė­­jus.

Įdiegta trigu­bos apsau­gos tech­no­lo­gija garan­tuoja didžiau­sią sistemų efek­ty­vumą ir pati­ki­mumą. Tai komp­re­so­riaus ir valdymo plokš­tės apsauga nuo dide­lių elekt­ros įtam­pos šuolių ir anti­ko­ro­zine danga padeng­tas šilu­mo­kai­tis.

Darbi­nės tempe­ra­tūrų ribos: šaldy­mas: –15~46 ℃; šildy­mas: –20~24 ℃.

Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu. Galima komp­lek­tuoti ir su laidi­niu pulte­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052TNXDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.5/5.0/6.8
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.0/6.0/6.5
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.57
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.9
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.43
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.9
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.24/1.40/2.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/1.75/2.05
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.5/6.3/9.6
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/7.8/8.8
Drenažas, Φ, mm
ID 18 HOSE
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
16.7/13.9/11.8
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40
Kompresoriaus modelis
UB9TK3150FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.51
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
500
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
42/37/32
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1055x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
11.7
Išorinio bloko svoris, kg
43
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.2/0.81
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>10m)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20.6
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/bevejo-komercines-klases-sieninio-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-oro-kondicionieriaus-komplektas-5.0-kW
 • Bukletas
 • Bukletas-2
 • Bukletas-3
 • Bukletas-4
 • Komercinės-klasės-bevėjo-sieninio-5.0-6.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas
 • Komercinės-klasės-bevėjo-sieninio-5.0-6.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2
 • Komercinės-klasės-bevėjo-sieninio-5.0-6.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3
 • Komercinės-klasės-bevėjo-sieninio-5.0-6.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-4
 • Komercinės-klasės-bevėjo-sieninio-5.0-6.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-5
 • AC052TNXDKG-AC071TNXDKG-vidinio-bloko-brėžinys
 • AC052TNXDKG-AC071TNXDKG-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Komercinės-klasės-bevėjo-sieninio-5.0-6.0-kW-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • AC052RXADKG-išorinio-bloko-brėžinys
 • AC052RXADKG-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • AC052TNXDKG-AC052RXADKG-Lentelė
 • AC052TNXDKG-AC052RXADKG-2
 • Šaltnešio-lentelė

Video