Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung komercinės klasės bevėjis sieninis 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071TNXDKG/EU-AC071RXADKG/EU
Kaina
2 427 € be PVM / 2 937 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys
A+ Techniniai duomenys

Komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-oro-kondicionieriaus-komplektas-7.0-kW

Jaus­­­kite malo­­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­ta­n­čius mikro ­angų, kurios yra pasi­­­skir­s­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­­no­lo­gija niekada nebe­­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių.

Taupy­­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.

Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas. Palai­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­sau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis). Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje cirku­liuoja naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai!

Geres­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­mas). „Good Sleep“ reži­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nebe­lieka jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­giai ir nubusti pail­sė­jus.

Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų. 

Gali šildyti patalpas prie –20℃ temperatūros.

 

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071TNXDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC071RXADKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.0/7.1/8.7
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.6/8.0/9.0
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Minimali šaldymo galia, kW
2
Minimali šildymo galia, kW
1.6
Maksimali šaldymo galia, kW
8.7
Maksimali šildymo galia, kW
9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.39/2.30/3.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.33/2.35/3.30
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
2.3
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
2.35
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.5/10.0/14.7
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/10.3/14.5
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
10
Nominali šildymo darbinė srovė, A
10.3
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.7/1.15
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>15m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.09
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.4
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.8
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
17.8/15.2/13.2
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
44/39/35
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49/51
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1055x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Vidinio bloko svoris, kg
12.7
Išorinio bloko svoris, kg
51
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 0.75~1 mm² + 3G X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB4TN8200FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.89
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
650
Drenažas, Φ, mm
ID 18 HOSE

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

INSTRUKCIJA

Montavimo instrukcija

INSTRUKCIJA

Galerija

 • Komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-oro-kondicionieriaus-komplektas-7.0-kW
 • Lifestyle image_Wind-Free (1)
 • LinkedIn_SEACE_Comfort_W16_1200x628
 • Lifestyle image_Wind-Free (2)
 • NLP20093001_SEACE_LinkedIn_W33_1200x628_01
 • Lifestyle image_Wind-Free (3)
 • NLP20093001_SEACE_Samsung_W17_03-desktop_1451x800
 • Lifestyle image_Wind-Free (4)
 • Lifestyle image_Wind-Free (5)
 • Bukletas
 • Bukletas-2
 • Bukletas-3
 • Bukletas-4
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-7.1-8.0-kW-vidinis-blokas
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-7.1-8.0-kW-vidinis-blokas-2
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-7.1-8.0-kW-vidinis-blokas-3
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-7.1-8.0-kW-vidinis-blokas-4
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-7.1-8.0-kW-vidinis-blokas-5
 • AC071TNXDKG-vidinio-bloko-brėžinys
 • AC071TNXDKG-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-7.1-8.0-kW-išorinis-blokas
 • AC071RXADKG-išorinio-bloko-brėžinys
 • AC071RXADKG-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • AC071RXADKG-išorinio-bloko-brėžinys-3
 • AC071TNXDKG-AC071RXADKG-lentelė
 • AC071TNXDKG-AC071RXADKG-lentelė-2
 • Papildomo-šaltnešio-kiekio-lentelė

Video