Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung komercinės klasės sieninis 5.0/6.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052RNADKG/EU-AC052RXADKG/EU
Kaina
1 623 € be PVM / 1 964 € su PVM

Samsung-komercinės-klasės-sieninio-5.0/6.0-kW-kondicionieriaus-komplektas

 • Trikam­pis dizai­nas.
 • „Full HD“ filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
 • Leng­vai pasie­kiami filt­rai.
 • „Good Sleep“ reži­mas. Šis įspū­din­gas tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Triguba Apsauga. Įdiegta trigu­bos apsau­gos tech­no­lo­gija garan­tuoja didžiau­sią sistemų efek­ty­vumą ir pati­ki­mumą. Tai komp­re­so­riaus ir valdymo plokš­tės apsauga nuo dide­lių elekt­ros įtam­pos šuolių ir anti­ko­ro­zine danga padeng­tas šilu­mo­kai­tis.
 • 2-jų lygių šaldy­mas. Grei­tas ir komfor­tiš­kas atšal­dy­mas.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052RNADKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.30/5.00/6.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.50/6.00/6.25
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
6
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.27
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.2
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
2.79
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.90
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.40/2.20/2.30
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
2.60/9.60/10.1
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.6/9.6/10.1
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.3/9.4/14.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.7/9.0/7.2
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40.0
Kompresoriaus modelis
UB9TK3150FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.51
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
500
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37.0/32.0/25.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48.0/48.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
896x261x261
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
10.80
Išorinio bloko svoris, kg
43.50
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.2/0.81
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x1.0mm²+2x0.75mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x1.5mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.30
Minimali šildymo galia, kW
1.50
Maksimali šaldymo galia, kW
6.50
Maksimali šildymo galia, kW
6.25

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/komercines-klases-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Samsung-komercinės-klasės-sieninio-5.0/6.0-kW-kondicionieriaus-komplektas
 • Samsung-komercinės-klasės-sieninio-5.0/6.0-kW-kondicionieriaus-vidinio-bloko-brėžinys
 • Samsung-komercinės-klasės-sieninio-5.0/6.0-kW-kondicionieriaus-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-komercinės-klasės-sieninio-5.0/6.0-kW-kondicionieriaus-vidinio-bloko-brėžinys-3
 • Samsung-komercinės-klasės-sieninio-5.0/6.0-kW-kondicionieriaus-vidinio-bloko-brėžinys-4
 • Samsung-komercinės-klasės-sieninio-5.0/6.0-kW-kondicionieriaus-vidinio-bloko-brėžinys
 • AR-EH03E-Pultelis
 • Samsung-komercinės-klasės-sieninio-5.0/6.0-kW-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • Samsung-komercinės-klasės-sieninio-5.0/6.0-kW-kondicionieriaus-išorinis-blokas-2
 • Samsung-komercinės-klasės-sieninio-5.0/6.0-kW-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys