Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung konsolinio/palubinio tipo 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071RNCDKG/EU-AC071RXADKG/EU
Kaina
2 050 € be PVM / 2 481 € su PVM

7kW-konsolinis-palubinis-kondicionierius

 • Dviejų kryp­čių monta­vimo gali­mybė. Priklau­so­mai nuo turi­mos erdvės ir oro kondi­cio­nie­riaus paski­r­ties, vidi­nis bokas gali būti montuo­ja­­mas prie lubų ar prie grindų.
 • Kompa­k­ti­š­­kas, bet gali­n­gas. Pasi­­žymi plonu ir kompa­k­tišku dizainu bei per pus maže­s­niais gaba­ri­tais, lygi­nant su konku­rentų siūlo­mais tokios pačios galios kondi­cio­nie­riais.
 • Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Anti­ba­k­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­mi­n­tas su anti­ba­k­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­­lio daugi­ni­mąsi, ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.
 • Komp­lekte su nuoto­­li­nio valdymo pulte­liu ir įmon­tuotu konde­n­sato siur­b­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071RNCDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC071RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.50/7.10/8.70
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.90/8.00/9.00
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.47
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
5.6
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
2.62
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.9
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.87/3.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/3.05/3.95
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/12.4/16.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/13.2/17.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
15.2/14.1/13.1
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51
Kompresoriaus modelis
UB4TN8200FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.89
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
650
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
46/44/42
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49/51
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x200x650
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Vidinio bloko svoris, kg
20
Išorinio bloko svoris, kg
51
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.70/1.15
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
30
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.5
Minimali šildymo galia, kW
1.9
Maksimali šaldymo galia, kW
8.7
Maksimali šildymo galia, kW
9

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/konsoliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Galerija

 • 7kW-konsolinis-palubinis-kondicionierius
 • Konsolinis-palubinis-kondicionierius-7.10-8.00-kW
 • AC071RNCDKG-EU-vidinis-blokas
 • AC071RNCDKG-EU-vidinis-blokas-2
 • AC071RNCDKG-EU-vidinis-blokas-3
 • Konsolinis-palubinis-kondicionierius-išorinis-blokas-7.10-8.00-kW
 • AC071RXADKG-išorinis
 • AC071RXADKG-išorinis-2