Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung konsolinio/palubinio tipo 5.0/6.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052RNCDKG/EU-AC052RXADKG/EU
Kaina
1 804 € be PVM / 2 183 € su PVM

5kW-konsolinis-palubinis-kondicionierius

 • Dviejų kryp­čių monta­vimo gali­mybė. Priklau­so­mai nuo turi­mos erdvės ir oro kondi­cio­nie­riaus paskir­ties, vidi­nis bokas gali būti montuo­ja­mas prie lubų arba prie grindų hori­zon­ta­liai arba verti­ka­liai.
 • Kompak­tiš­kas, bet galin­gas. Pasi­žymi plonu ir kompak­tišku dizainu bei per pus mažes­niais gaba­ri­tais, lygi­nant su konku­rentų siūlo­mais tokios pačios galios kondi­cio­nie­riais.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Anti­bak­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Venti­lia­to­rius paga­min­tas su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. 
 • Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu ir įmon­tuotu konden­sato siurb­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052RNCDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052RXADKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.20/5.00/6.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.70/6.00/7.70
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
6
Minimali šaldymo galia, kW
1.2
Minimali šildymo galia, kW
1.7
Maksimali šaldymo galia, kW
6.5
Maksimali šildymo galia, kW
7.7
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.48/1.58/1.90
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.43/1.92/3.05
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.8/7.2/9.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.4/8.5/14.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.20/0.81
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>5m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.16
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.13
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.4
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.9
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
12.6/11.3/10.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
880
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
41/39/36
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x200x650
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
20
Išorinio bloko svoris, kg
43
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9TK3150FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.51
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
600

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/konsoliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Galerija

 • 5kW-konsolinis-palubinis-kondicionierius
 • Konsolinis-palubinis-kondicionierius-5.0-6.0-kW
 • AC052-071RNCDKG-EU-vidinis-blokas
 • AC052-071RNCDKG-EU-vidinis-blokas-2
 • AC052-071RNCDKG-EU-vidinis-blokas-3
 • Konsolinis-palubinis-kondicionierius-išorinis-blokas-5.0-6.0-kW-2
 • AC052RXADKG-išorinis
 • AC052RXADKG-išorinis-2