Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung Maldive 2.75/3.20kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09RXFPEWQNEU-AR09RXFPEWQXEU
Kaina
617 € be PVM / 747 € su PVM

Maldive-kondicionieriaus-2.75-3.20kW-komplektas

 • „Full HD“ filt­rai. Ypač tankus filt­ras, suren­kan­tis iki 80% dulkių ir bakte­rijų.
 • BLDC komp­re­so­rius. Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius iki 40% suma­žina išori­nio bloko triukš­mus ir vibra­ci­jas.
 • „Good Sleep II“ reži­mas. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • „Smart saver“ funk­cija. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba toliau buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Quiet“ reži­mas. Kondi­cio­nie­rius dirb­da­mas šiame režime veikia itin tyliai.
 • Realaus laiko laik­ma­tis. 24 valandų laiko­tar­pyje nusta­ty­kite, kuriuo metu kondi­cio­nie­rius dirbs norimu režimu ir kuriuo metu norite, kad nedirbtų.
 • „Sil­ver coated“. Sida­bru padeng­tas filt­ras. Filt­ras padeng­tas „Sil­ver Nano“ sluoks­niu, sulaiko ir paša­lina dulkių dale­les bei bakte­ri­jas, sukur­da­mas gaivų ir švarų orą.
 • Dezo­do­ruo­jan­tis filt­ras. Filtre naudo­jama akty­vuota anglis, efek­ty­viai suge­ria ciga­re­čių, nami­nių gyvūnų ir kitus nema­lo­nius kvapus.
 • Anti­bak­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­min­tas su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Šilu­mo­kai­tis padeng­tas sida­bru. Šilu­mo­kai­tis turi tris­luoksnį paden­gimą, (2 sluoks­niai be chromo neo silica medžia­gos, 1 sluoks­nis, sudė­tyje turin­tis sida­bro), nekenks­mingą išori­nei aplin­kai, kas page­rina konden­sato išve­dimą ir garan­tuoja švarų ir gaivų orą.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09RXFPEWQNEU
Išorinio bloko modelis
AR09RXFPEWQXEU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/2.75/3.35
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.3/3.2/4.5
Nominali šaldymo galia, kW
2.75
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Minimali šildymo galia, kW
1.3
Maksimali šaldymo galia, kW
3.35
Maksimali šildymo galia, kW
4.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/0.82/1.03
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.27/0.85/1.2
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/4.0/4.8
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.7/4.0/5.4
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.7/0.47
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.35
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.76
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.4
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.8
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.1/7.1/5.7
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
28
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/21
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x285x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
660x475x242
Vidinio bloko svoris, kg
8
Išorinio bloko svoris, kg
22.8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
435.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
265.3
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galerija

 • Maldive-kondicionieriaus-2.75-3.20kW-komplektas
 • Maldive-sieninis-oro-kondicionierius-2.75-3.20-kW
 • Maldive-sieninis-oro-kondicionierius-2.75-3.20-kW-2
 • Maldive-sieninis-oro-kondicionierius-2.75-3.20-kW-3
 • maldive-sieninio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.75-3.20-kW
 • Maldive-sieninio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-2.75-3.20-kW
 • Maldive-sieninio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-2.75-3.20-kW-2
 • Sieninio-maldive-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-2.75-3.20-kW

Video