Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung multi-split Maldive 2.00/2.20kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AR07RXFPEWQNEU
Kaina
273 € be PVM / 330 € su PVM

Multi-split-Maldive-sieninis-oro-kondicionierius-2.0-2.2-kW

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos.
 • „Full HD“ filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 80% dulkių ir bakte­­rijų.
 • BLDC komp­re­so­rius. Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius iki 40% suma­žina išori­nio bloko triuk­š­mus ir vibra­ci­jas.
 • „Good Sleep II“ reži­­mas. Šis tempe­ra­tū­­ros kont­ro­­lės reži­­mas auto­­ma­ti­š­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubu­s­tu­mėte žvalūs.
 • „Smart saver“ funk­cija. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba toliau buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Quiet“ reži­­mas. Kondi­cio­nie­rius dirb­da­­mas šiame režime veikia itin tyliai.
 • Realaus laiko laik­ma­tis. 24 valandų laiko­ta­r­pyje nusta­ty­­kite, kuriuo metu kondi­cio­nie­rius dirbs norimu režimu ir kuriuo metu norite, kad nedirbtų.
 • „Sil­ver coated“. Sida­bru paden­g­tas filt­ras. Filt­ras paden­g­tas „Sil­ver Nano“ sluok­s­niu, sulaiko ir paša­lina dulkių dale­les bei bakte­ri­jas, suku­r­da­­mas gaivų ir švarų orą.
 • Dezo­do­ruo­ja­n­tis filt­ras. Filtre naudo­jama akty­vuota anglis, efek­ty­viai suge­ria ciga­re­čių, nami­nių gyvūnų ir kitus nema­lo­nius kvapus.
 • Anti­ba­k­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­mi­n­tas su anti­ba­k­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR07RXFPEWQNEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaltnešio tipas
R32/R410A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.0/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.2/-
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/30.0/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/30.0/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.3/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.3/-
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
-/8.0/-
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38.0/28.0/21.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x285x215
Vidinio bloko svoris, kg
8.2
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")

Galimi priedai

Priedai

Galerija

 • Multi-split-Maldive-sieninis-oro-kondicionierius-2.0-2.2-kW
 • Multi-split-Maldive-sieninis-oro-kondicionierius-2.0-2.2-kW-2
 • Multi-split-Maldive-sieninis-oro-kondicionierius-2.0-2.2-kW-3

Video

`