Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung multi-split trikampio formos 2.75/3.20kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AR09RXWSAURNEU
Kaina
321 € be PVM / 388 € su PVM

Multi-split-trikampio-formos-sieninis-oro-kondicionierius-2.75-3.2-kW

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos.
 • Wi-Fi valdy­mas. Įren­ginį galima valdyti per mobi­lųjų tele­foną, parsi­siun­tus specia­lią prog­ra­mėlę.
 • Auto­ma­ti­nio išsi­va­lymo funk­cija.
 • Leng­vai pasie­kiami filt­rai.
 • „Good Sleep II“ reži­mas. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • „Smart saver“ funk­cija. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba toliau buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Quiet“ reži­mas. Kondi­cio­nie­rius dirb­da­mas šiame režime veikia itin tyliai.
 • Anti­bak­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­min­tas su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09RXWSAURNEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaltnešio tipas
R32/R410A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.75/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.20/-
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/30.0/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/30.0/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.3/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.3/-
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
-/9.0/-
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37.0/27.0/22.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
826x261x261
Vidinio bloko svoris, kg
9.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")

Galimi priedai

Priedai

Galerija

 • Multi-split-trikampio-formos-sieninis-oro-kondicionierius-2.75-3.2-kW
 • Multi-split-trikampio-formos-sieninis-oro-kondicionierius-2.75-3.2-kW-2
 • Multi-split-trikampio-formos-sieninis-oro-kondicionierius-2.75-3.2-kW-3
 • Triangle-sieninio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.75-3.20-kW

Video

`