Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung Nordic 4-kryptės 7.1/8.0kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071JN4CEH/EU-AC071JXSCEH/EU
Kaina
2 693 € be PVM / 3 258 € su PVM

Nordic-4-kryptės-kasetės-komplektas-7.1-8.0-kW

 • Galin­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • „Sam­sung N serija“. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia net prie –25 °C tempe­ra­tū­ros, pati­ki­mu­mas atšiau­rio­mis oro sąly­go­mis.
 • Anti­bak­te­ri­niai filt­rai.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Papil­do­mos patal­pos vėsi­ni­mas. Specia­liai pajun­gus kase­tinį (4– kryp­čių) oro kondi­cio­nie­rių galima vėsinti ir šalia esan­čią mažesnę patalpą.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • „Wi-fi valdymo“ funk­cija (papil­do­mas prie­das).
 • Maiti­ni­mas: vien­fa­zis 220 V – 50 Hz arba trifa­zis 400 V – 50 Hz.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071JN4CEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC071JXSCEH/EU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Panelė
PC4NUSKAN
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.71/1.80/2.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.68/1.99/5.08
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.60/8.10/10.00
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.40/9.00/22.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
19.50/17.50/15.50
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112.0
Kompresoriaus galia, kW
4.12
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x45x950
Panelės svoris, kg
5.90
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.02
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.94
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.00
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.7
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Maksimali šaldymo galia, kW
8.50
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Minimali šaldymo galia, kW
1.70
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Maksimali šildymo galia, kW
11.00
Minimali šildymo galia, kW
3.00
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30.0
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/6.06
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>5m)
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FUEJX
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x1.5 mm² (vidinio)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2 x 0.75~1.5 mm²
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49.0/49.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36.0/33.0/30.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x288x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
18.0
Išorinio bloko svoris, kg
96.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Serija (šilumos siurbliai)
160 Nordic 4-kryptės kasetės
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.70/7.10/8.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.00/8.00/11.00
Šaldymo energijos klasė
A++
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Nordic-4-kryptės-kasetės-komplektas-7.1-8.0-kW
 • Nordic-4-kryptė-kasetė-7.1-8.0-kW
 • Nordic-4-kryptė-kasetė-7.1-8.0-kW-2
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Išorinis-blokas-4-kryptės-Nordic-kasetės-7.1-8.0-kW
 • Išorinis-blokas-4-kryptės-Nordic-kasetės-7.1-8.0-kW-2
 • Išorinis-blokas-4-kryptės-Nordic-kasetės-7.1-8.0-kW-3
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW-2
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW-3