Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026BNNPKG/EU-AC026BXAPKG/EU
Kaina
2 096 € be PVM / 2 536 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys
A+ Techniniai duomenys

Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės komplektas (694)

 • Samsung N-serijos kondicionieriai pritaikyti šaltesniam klimatui, todėl lengvai veikia net prie –25 °C temperatūros.
 • Bevė­jis reži­mas. Bevėjė mini 4-kryptė kasetė išstumia orą per 9000 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, sukur­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.
 • Plates­nis vėsi­nimo diapa­zo­nas. Dides­nės opti­mi­zuo­tos mentės užtik­rina platų vėsi­nimo diapa­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją patal­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu.
 • Jude­sio apti­kimo jutik­lis (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Jutik­lis nustato žmonių buvimo vietą patal­poje ir auto­ma­tiš­kai valdo oro srauto kryptį.
 • Lengvas vidinis blokas. Dėka plono dizaino ir nedidelio svorio (tinka į 600×600 lubų modulius), įrenginio montavimas ir priežiūra yra daug lengvesni.
 • Yra integruotas drėgmės jutiklis.
 • Išma­nus komfor­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­kiama. Įren­gi­nys nustato kamba­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

 

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026BNNPKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026BXAPKG/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~52
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.10/2.60/4.40
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.92/3.40/4.90
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
3.4
Minimali šaldymo galia, kW
1.1
Minimali šildymo galia, kW
0.92
Maksimali šaldymo galia, kW
4.4
Maksimali šildymo galia, kW
4.9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.23/0.66/1.45
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/0.85/2.55
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.5/3.2/6.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/4.0/11.2
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.20/0.81
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.94
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.1
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.0/7.0/6.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
31/28/25
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45.0/45.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575/250/575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620/46/620
Vidinio bloko svoris, kg
11.6
Išorinio bloko svoris, kg
43
Panelės svoris, kg
2.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Kompresoriaus tipas
Twin BLDC Rotary
Kompresoriaus modelis
UB9TA8150FEQ
Kompresoriaus galia, kW
1.50
Kompresoriaus tepalų tipas
POE

Galimi priedai

Galerija

 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės komplektas (694)
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės Išorinis blokas
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės Išorinis blokas
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės Išorinis blokas
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės Išorinis blokas