Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035BNNPKG/EU-AC035BXAPKG/EU
Kaina
2 325 € be PVM / 2 813 € su PVM

Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetės komplektas (695) 	 	 	 	 Antraštinė nuotrauka Antraštinis sakinys

 • Samsung N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia net prie –25 °C tempe­ra­tū­ros.
 • Bevė­jis reži­­mas. Bevėjė mini 4-kryptė kasetė išstu­mia orą per 9000 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.
 • Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­zo­nas. Dide­s­nės opti­mi­zuo­tos mentės užti­k­rina platų vėsi­nimo diapa­­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją pata­l­­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.
 • Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.
 • Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Juti­k­lis nustato žmonių buvimo vietą pata­l­­poje ir auto­­ma­ti­š­kai valdo oro srauto kryptį.
 • Leng­vas vidi­nis blokas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio (tinka į 600×600 lubų modu­lius), įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.
 • Yra inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis.
 • Išma­nus komfo­r­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­­kiama. Įren­gi­nys nustato kamba­­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035BNNPKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC035BXAPKG/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~52
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.10/3.5/5.30
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.94/4.00/5.70
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Minimali šaldymo galia, kW
1.1
Minimali šildymo galia, kW
0.94
Maksimali šaldymo galia, kW
5.3
Maksimali šildymo galia, kW
5.7
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.23/0.92/2.00
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/1.05/2.70
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.5/4.3/8.9
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/4.9/11.9
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.20/0.81
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.8
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.81
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.2
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.2/8.0/6.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
34/30/25
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/46.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575/250/575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620/46/620
Vidinio bloko svoris, kg
11.6
Išorinio bloko svoris, kg
43
Panelės svoris, kg
2.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Kompresoriaus tipas
Twin BLDC Rotary
Kompresoriaus modelis
UB9TA8150FEQ
Kompresoriaus galia, kW
1.50
Kompresoriaus tepalų tipas
POE

Galimi priedai

Galerija

 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetės komplektas (695) 	 	 	 	 Antraštinė nuotrauka Antraštinis sakinys
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetės komplektas (695) 	 	 	 	Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė išorinis blokas
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė išorinis blokas
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė išorinis blokas
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetė išorinis blokas