Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052BNNPKG/EU-AC052BXAPKG/EU
Kaina
2 680 € be PVM / 3 243 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys
A+ Techniniai duomenys

Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetės komplektas (696)

 • Samsung N-serijos kondicionieriai pritaikyti šaltesniam klimatui, todėl lengvai veikia net prie –25 °C temperatūros.
 • Bevė­jis reži­mas. Bevėjė mini 4-kryptė kasetė išstumia orą per 9000 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, sukur­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.
 • Plates­nis vėsi­nimo diapa­zo­nas. Dides­nės opti­mi­zuo­tos mentės užtik­rina platų vėsi­nimo diapa­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją patal­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu.
 • Jude­sio apti­kimo jutik­lis (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Jutik­lis nustato žmonių buvimo vietą patal­poje ir auto­ma­tiš­kai valdo oro srauto kryptį.
 • Lengvas vidinis blokas. Dėka plono dizaino ir nedidelio svorio (tinka į 600×600 lubų modulius), įrenginio montavimas ir priežiūra yra daug lengvesni.
 • Yra integruotas drėgmės jutiklis.
 • Išma­nus komfor­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­kiama. Įren­gi­nys nustato kamba­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052BNNPKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052BXAPKG/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~52
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.30/5.00/6.80
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.96/5.50/9.30
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
5.5
Minimali šaldymo galia, kW
1.3
Minimali šildymo galia, kW
0.96
Maksimali šaldymo galia, kW
6.8
Maksimali šildymo galia, kW
9.3
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.26/1.38/2.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.23/1.50/3.40
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.7/6.3/10.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.5/6.8/15.1
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.70/1.15
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.62
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.67
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.5/9.5/8.5
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
55
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
39.0/34.0/29.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
47/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575/250/575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880/798/310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620/46/620
Vidinio bloko svoris, kg
11.6
Išorinio bloko svoris, kg
50
Panelės svoris, kg
2.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7(1/2")
Kompresoriaus tipas
Twin BLDC Rotary
Kompresoriaus modelis
UB9TA9180FEQ
Kompresoriaus galia, kW
1.78
Kompresoriaus tepalų tipas
POE

Galimi priedai

Galerija

 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetės komplektas (696)
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetė
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetės išorinis blokas
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetės išorinis blokas
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetės išorinis blokas
 • Samsung Nordic bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.50kW kasetės išorinis blokas