Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung sieninio Nordic 2.6/3.4kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026KNADEH/EU-AC026JXSCEH/EU
Kaina
1 475 € be PVM / 1 785 € su PVM

Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-2.60-3.40-komplektas

 

 • Leng­vai valo­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.
 • Gero miego reži­mas. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • Ener­gi­jos saugo­jimo reži­mas. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Turbo reži­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­mas turbo režimu grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­sin­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­ros akimirks­niu su „Sam­sung“ turbo vėsi­nimo tech­no­lo­gija.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.
 • Oro joni­za­to­rius (inte­­gruo­tas įren­gi­nyje). Dėl kompiu­te­­­­rių ir kitų elek­t­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­pose atsi­­­­randa neigia­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­lių ir bakte­­­­rijų kiekis pata­l­­­­pose.
 • Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026KNADEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC026JXSCEH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/3.40/6.40
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/2.60/3.60
Minimali šildymo galia, kW
1
Minimali šaldymo galia, kW
1
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.24/0.61/0.90
Nominali šildymo galia, kW
3.4
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.75/1.90
Maksimali šildymo galia, kW
6.4
Maksimali šaldymo galia, kW
3.6
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.60/3.10/4.30
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/3.60/8.50
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
11.00/7.50/6.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
33
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.27/2.65
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Šaldymo energijos klasė
A+++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Kompresoriaus galia, kW
0.955
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.53
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.26
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.7
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38.0/30.0/23.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/47.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
896x261x261
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
11
Išorinio bloko svoris, kg
37
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
DA128A1FA-20F
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL
Serija (šilumos siurbliai)
150 Sieniniai Nordic Triangle
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-triangle-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Pultelio instrukcija

Galerija

 • Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-2.60-3.40-komplektas
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-2
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-3
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-4
 • Sieninio-Nordic-Triangle-vidinis-blokas-2.6-3.2-kW
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW-2

Video