Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninio Nordic 2.6/3.4kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026KNADEH/EU-AC026JXSCEH/EU
Kaina
1 405 € be PVM / 1 699 € su PVM

Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-2.60-3.40-komplektas

 • Full HD filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
 • Good sleep II. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • Smart Saver. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Turbo reži­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­mas turbo­re­žimu grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­sin­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­ros akimirks­niu su „Sam­sung“ turbo­vė­si­nimo tech­no­lo­gija.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026KNADEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC026JXSCEH/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Šaldymo energijos klasė
A+++
Šildymo energijos klasė
A++
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/2.60/3.60
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/3.40/6.40
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.26
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.5
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.53
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.7
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.24/0.61/0.90
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.75/1.90
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.60/3.10/4.30
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/3.60/8.50
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
11.00/7.50/6.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
33.00
Kompresoriaus modelis
DA128A1FA-20F
Kompresoriaus galia, kW
0.955
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38.0/30.0/23.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/47.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
896x261x261
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
11.00
Išorinio bloko svoris, kg
37.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20.0
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.27/2.65
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelis
3G X 1.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24

Galimi priedai

Priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-triangle-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-2.60-3.40-komplektas
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-2
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-3
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-4
 • Sieninio-Nordic-Triangle-vidinis-blokas-2.6-3.2-kW
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW-2

Video

`