Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninio Nordic 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071KNADEH/EU-AC071JXSCEH/EU
Kaina
2 609 € be PVM / 3 156 € su PVM

Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-7.1-8.0-kW-komplektas

 • Full HD filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
 • Good sleep II. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato geriau­sią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • Smart Saver. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Turbo reži­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­mas turbo­re­žimu grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­sin­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­ros akimirks­niu su „Sam­sung“ turbo­vė­si­nimo tech­no­lo­gija.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071KNADEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC071JXSCEH/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.00/7.10/8.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.00/8.00/10.00
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.82
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.50
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.43
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.00
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.75/1.86/2.30
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.56/2.33/5.10
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
4.10/8.40/10.30
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.00/10.60/22.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
17.00/15.00/13.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112.00
Kompresoriaus modelis
UG5T450FUEJX
Kompresoriaus galia, kW
4.12
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43.0/40.0/35.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49.0/49.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1065x301x294
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
14.50
Išorinio bloko svoris, kg
96.00
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75.0
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/6.06
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelis
3G X 1.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24

Galimi priedai

Priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-triangle-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-7.1-8.0-kW-komplektas
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW-2
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW-3
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW-4
 • Sieninio-Nordic-Triangle-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-7.1-8.0-kW-2
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW-2
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW-3

Video

`