Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung sieninio Nordic 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071KNADEH/EU-AC071JXSCEH/EU
Kaina
2 795 € be PVM / 3 382 € su PVM

Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-7.1-8.0-kW-komplektas

Leng­vai valo­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Gero miego reži­mas. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
Ener­gi­jos saugo­jimo reži­mas. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.

Turbo reži­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­mas turbo režimu grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­sin­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­ros akimirks­niu su „Sam­sung“ turbo vėsi­nimo tech­no­lo­gija.

Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
Skait­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.

Oro joni­za­to­rius (inte­­gruo­tas įren­gi­nyje). Dėl kompiu­te­­­­rių ir kitų elek­t­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­pose atsi­­­­randa neigia­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­lių ir bakte­­­­rijų kiekis pata­l­­­­pose.

Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071KNADEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC071JXSCEH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Jonizatorius
1 Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.00/8.00/10.00
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.00/7.10/8.50
Minimali šildymo galia, kW
3
Minimali šaldymo galia, kW
2
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.75/1.86/2.30
Nominali šildymo galia, kW
8
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.56/2.33/5.10
Maksimali šildymo galia, kW
10
Maksimali šaldymo galia, kW
8.5
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
4.10/8.40/10.30
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.00/10.60/22.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
17.00/15.00/13.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/6.06
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo energijos klasė
A++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Kompresoriaus galia, kW
4.12
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.43
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.82
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43.0/40.0/35.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49.0/49.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1065x301x294
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
14.5
Išorinio bloko svoris, kg
96
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FUEJX
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Serija (šilumos siurbliai)
150 Sieniniai Nordic Triangle
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-triangle-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Pultelio instrukcija

Galerija

 • Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-7.1-8.0-kW-komplektas
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW-2
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW-3
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW-4
 • Sieninio-Nordic-Triangle-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-7.1-8.0-kW-2
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW-2
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW-3

Video