Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninio Nordic 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071KNADEH/EU-AC071JXSCEH/EU
Kaina
2 609 € be PVM / 3 156 € su PVM

Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-7.1-8.0-kW-komplektas

 • Full HD filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
 • Good sleep II. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato geriau­sią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • Smart Saver. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Turbo reži­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­mas turbo­re­žimu grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­sin­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­ros akimirks­niu su „Sam­sung“ turbo­vė­si­nimo tech­no­lo­gija.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071KNADEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC071JXSCEH/EU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.75/1.86/2.30
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.56/2.33/5.10
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
4.10/8.40/10.30
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.00/10.60/22.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
17.00/15.00/13.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112.00
Kompresoriaus galia, kW
4.12
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.43
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.82
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.00
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.5
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Maksimali šaldymo galia, kW
8.50
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Minimali šaldymo galia, kW
2.00
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Maksimali šildymo galia, kW
10.00
Minimali šildymo galia, kW
3.00
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30.0
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/6.06
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FUEJX
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49.0/49.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43.0/40.0/35.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1065x301x294
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
14.50
Išorinio bloko svoris, kg
96.00
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Serija (šilumos siurbliai)
150 Sieniniai Nordic Triangle
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.00/7.10/8.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.00/8.00/10.00
Šaldymo energijos klasė
A++
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-triangle-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-7.1-8.0-kW-komplektas
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW-2
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW-3
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW-4
 • Sieninio-Nordic-Triangle-vidinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-7.1-8.0-kW
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-7.1-8.0-kW-2
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW-2
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW-3

Video