Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG sieninis bevėjis 2.5/3.2KW oro kondicionieriaus su PM1.0 filtru komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09AXKAAWKNEU-AR09AXKAAWKXEU
Kaina
1 460 € be PVM / 1 766 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys
A++ Techniniai duomenys

SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-komplektas

Naujasis „WindFree™ Pure 1.0“ kondicionierius yra 2021-ųjų metų „Samsung“ gaminys, skirtas gyvenamųjų vidaus patalpų oro kokybei gerinti.

Jaus­kite malo­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­mas švel­niai, tolygiai ir tyliai paskirsto orą per tūkstančius mikro ­angų, kurios pasiskirsčiusios per visą kondicionieriaus priekinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­no­lo­gija taip pat toly­giau atvėsina plates­nes ir dides­nes patal­pas. Su šia technologija niekada nebejausite nemalonių ir šaltų oro gūsių. Taupy­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suvar­toja itin nedaug ener­gi­jos.

Greitas atšaldymas (,, Fast Cooling"). Šis režimas greitai atvėsina patalpą nuo kampo iki kampo. Skaitmeninio inverterio „Boost“ technologija atvėsina orą 43 % greičiau. Be to, pažangi įrenginio konstrukcija pasižymi 15 % didesniu ventiliatoriumi, 18 % platesne anga ir 31 % platesniais sparnais. Tad oras paskirstomas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

PM1.0 oro gryninimo filtras. Modelyje integruotas elektrostatinis PM1.0 filtras, kuris veikia kaip oro grynintuvas ir gali filtruoti iki 0,3 μm / mikrono siekiančias dulkių daleles bei sterilizuoti tam tikrų tipų bakterijas, naudodamas elektrostatinį įkroviklį.

Lengvai pasiekiami filtrai („Easy Filter Plus“). Filtrus galima lengvai išvalyti. Juos rasite įrenginio priekinėje dalyje. Tankus filtras puikiai surenka dulkes, o ypatinga jo danga apsaugo gyventojus nuo ore esančių teršalų.

Nuolatinis oro kokybės stebėjimas. Vidaus oro kokybę galima nuolat stebėti programėlėje „SmartThings“. Net kai įrenginys yra išjungtas, dulkių jutiklis geba fiksuoti dabartinę patalpos oro kokybę. Oro užterštumui pasiekus „prastą“ ar „labai prastą“ lygį, išsiunčiamas pranešimas, o naudotojas gali į šią informaciją reaguoti, nuotoliniu būdu įjungdamas gryninimo režimą.

Užsišaldymo funkcija. Kondicionieriaus šilumokaitis gali užšalti iki –15 C°. Kai vidinis blokas persijungia į atitirpinimo režimą, ledas pradeda tirpti ir taip pašalinami nešvarumai iš šilumokaičio vidaus ir nuplaunamos bakterijos iki 90 proc. Kai išjungiate maitinimą, įrenginys automatiškai dar kurį laiką įjungia sausinimo funkciją ir džiovinasi iš vidaus, kad jame neliktų palankios terpės daugintis bakterijoms.

Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsižvelgdamas į vartotojų pageidaujamą vidaus patalpų temperatūrą ir faktinę lauko temperatūrą, įrenginys automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą, siekdamas išlaikyti optimalias kambario sąlygas. 

Valdy­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (integruotas Wi-Fi modulis). Valdy­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu. Arba tiesiog nuro­dy­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. 

Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis). Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09AXKAAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR09AXKAAWKXEU
Wi-Fi
1 Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/2.5/3.35
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.7/3.2/6.5
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Minimali šildymo galia, kW
0.7
Maksimali šaldymo galia, kW
3.4
Maksimali šildymo galia, kW
6.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.56/0.93
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.81/2.16
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.56
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.81
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/3.9/9.5
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
2.9
Nominali šildymo darbinė srovė, A
3.9
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.965/0.65
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+++
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.46
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.95
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.9
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
5.2
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.5/8.5/7.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x345x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
10.3
Išorinio bloko svoris, kg
32.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
790
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
309.9
Kompresoriaus tipas
BLDC ROTARY
Kompresoriaus modelis
KTN130D42URF
Kompresoriaus galia, kW
4.09
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
350

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio naudojimo instrukcija

PDF

Galerija

 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-komplektas
 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru
 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-2
 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-3
 • AR09AXKAAWKNEU - AR12AXKAAWKNEU
 • AR09AXKAAWKXEU - AR12AXKAAWKXEU
 • P01_WindFree__Pure_Cover_Keyvisual
 • Bevėjis-kondicionieriaus-vidinis-įrenginys
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-svečių-kambaryje
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-vaikų-miegamajame
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-poilsio-kambaryje
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-miegamajame
 • Kondicionieriaus-vidinė-pagrindiniame-kambaryje
 • LinkedIn_SEACE_W16_1200x628
 • LinkedIn_SEACE_Samsung Wind-Free_W4_1200x628
 • NLP20093001_SEACE_LinkedIn_W17_1200x628_01
 • NLP20093001_SEACE_LinkedIn_W23_1200x628_01
 • NLP20093001_SEACE_Samsung_W17_03-desktop_1451x800
 • QMD_Wireless Remote Controller

Video