Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninis bėvėjis ARISE 2.5/3.2kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09TXFCAWKNEU-AR09TXFCAWKXEU
Kaina
848 € be PVM / 1 026 € su PVM

Sieninio-bevėjo-Arise-kondicionieriaus-komplektas-2.5-3.5-kW

 • Įren­ginį galima valdyti tele­fonu.
 • Bevė­jis kondi­cio­nie­rius. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
 • Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
 • Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
 • Kamba­rio sąlygų anali­za­vi­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, auto­ma­tiš­kai anali­zuo­ja­mos kamba­rio sąly­gos ir remian­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, kondi­cio­nie­rius auto­ma­tiš­kai persi­jun­gia į tinka­miau­sią režimą.
 • Anti­bak­te­ri­niai filt­rai. Šie filt­rai išvalo orą nuo smul­kių buiti­nių dulkių, gyvūnų plaukų bei virusų ir bakte­rijų. Kondi­cio­nie­rius siun­čia įspė­jimą, kada laikas išva­lyti filt­rus.
 • Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Kondi­cio­nie­rius turi skait­me­ninį ekraną.
 • Šalt­ne­šis – R32.
 • Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09TXFCAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR09TXFCAWKXEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.20
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.57
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.7
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.81
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/0.70/1.03
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/0.84/1.27
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/3.60/4.70
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.40/4.00/5.60
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.8/9.3/8.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
28
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37/-/19
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
660x475x242
Vidinio bloko svoris, kg
8.9
Išorinio bloko svoris, kg
23
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.7/0.47
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
435.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
265.3
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Minimali šildymo galia, kW
0.9
Maksimali šaldymo galia, kW
3.35
Maksimali šildymo galia, kW
4.5

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Naudojimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/bevejo-arise-naudotojo-intrukcija-lt.pdf

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/arise-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Sieninio-bevėjo-Arise-kondicionieriaus-komplektas-2.5-3.5-kW
 • Skylutės-kondicionieriaus-korpuse
 • Bevėjo-ARISE-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.5-3.2-kW-3
 • Bevėjo-ARISE-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.5-3.2-kW
 • Bevėjo-ARISE-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.5-3.2-kW-2
 • Bevėjo-ARISE-kondicionieriaus-išorinis-blokas-2.5-3.2-kW
 • Bevėjo-sieninio-Arise-kondicionieriaus-pultelis
 • Sumontuotas-bevėjis-sieninis-Arise-2.5-3.2-kW-kondicionierius
 • Bevėjis-Arise-modelis
 • Bevėjo_sieninio_ARISE_AR09TXFCAWKNEU_vidinio_bloko_brėžinys
 • Bevėjo_sieninio_ARISE_AR09TXFCAWKXEU_išorinio_bloko_brėžinys
 • AI Auto Comfort_image
 • Digital Inverter Boost_image
 • Fast Cooling_image
 • Step 1_ Easy Filter Plus_image
 • Wind-Free™ Cooling_image

Video