Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninis bėvėjis ARISE 3.5/3.5kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR12TXFCAWKNEU-AR12TXFCAWKXEU
Kaina
942 € be PVM / 1 140 € su PVM

Sieninio-bevėjo-Arise-kondicionieriaus-komplektas-3.5-3.5-kW

 • Įren­ginį galima valdyti tele­fonu.
 • Bevė­jis reži­mas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
 • Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
 • Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
 • Kamba­rio sąlygų anali­za­vi­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, auto­ma­tiš­kai anali­zuo­ja­mos kamba­rio sąly­gos ir remian­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, kondi­cio­nie­rius auto­ma­tiš­kai persi­jun­gia į tinka­miau­sią režimą.
 • Anti­bak­te­ri­niai filt­rai. Šie filt­rai išvalo orą nuo smul­kių buiti­nių dulkių, gyvūnų plaukų bei virusų ir bakte­rijų. Kondi­cio­nie­rius siun­čia įspė­jimą, kada laikas išva­lyti filt­rus.
 • Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Kondi­cio­nie­rius turi skait­me­ninį ekraną.
 • Šalt­ne­šis – R32.
 • Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR12TXFCAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR12TXFCAWKXEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.50
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.87
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.50
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.72
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.00
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/1.22/1.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/0.94/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/5.60/6.30
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.40/4.50/6.40
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.3/9.3/8.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
28
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/19
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
47/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
660x475x242
Vidinio bloko svoris, kg
8.9
Išorinio bloko svoris, kg
23.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15.0
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.7/0.47
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelis
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
435.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
265.3
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24

Galimi priedai

Priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/arise-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Sieninio-bevėjo-Arise-kondicionieriaus-komplektas-3.5-3.5-kW
 • Bevėjo-ARISE-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.50-3.50-kW-3
 • Bevėjo-ARISE-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.50-3.50-kW
 • Bevėjo-ARISE-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.50-3.50-kW-2
 • Bevėjo-ARISE-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.50-3.50-kW-1
 • AR-EH03E-Pultelis
 • Sumontuotas-bevėjis-sieninis-Arise-3.50-3.50-kW-kondicionierius
 • Bevėjo_sieninio_ARISE_AR12TXFCAWKNEU_vidinio_bloko_brėžinys
 • Bevėjo_sieninio_ARISE_AR12TXFCAWKXEU_išorinio_bloko_brėžinys

Video

`