Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninis Cebu-GEO 2.5/3.2kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09TXFYAWKNEU-AR09TXFYAWKNEU
Kaina
683 € be PVM / 826 € su PVM

Sieninio-Cebu-Geo-kondicionieriaus-2.5-3.2-kW-komplektas

 • Įren­ginį galima valdyti tele­fonu.
 • Įranga turi anti­bak­te­ri­nius filt­rus. Kondi­cio­nie­rius siun­čia įspė­jimą, kada reikia išva­lyti filt­rus. Filt­rai išvalo orą nuo smul­kių buiti­nių dulkių, gyvūnų plaukų, bakte­rijų ir virusų.
 • Efek­ty­vus naudo­ji­mas. Kad kondi­cio­nie­rius būtų naudo­ja­mas efek­ty­viau­siai, jis pats auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas ir remian­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, persi­jun­gia į tinka­miau­sią režimą.
 • Kondi­cio­nie­rius turi sausi­nimo režimą.
 • Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Kondi­cio­nie­rius turi skait­me­ninį ekraną.
 • Šalt­ne­šis – R32.
 • Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09TXFYAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR09TXFYAWKNEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/2.5/3.35
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/3.2/4.5
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.57
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.7
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.81
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.00
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/0.70/1.03
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/0.84/1.27
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/3.6/4.7
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.4/4.0/5.6
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.8/9.3/8.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
28.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37.0/-/19.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
660x475x242
Vidinio bloko svoris, kg
9.1
Išorinio bloko svoris, kg
22.6
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.7/0.47
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
435.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
265.3
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Minimali šaldymo galia, kW
0.90
Minimali šildymo galia, kW
0.90
Maksimali šaldymo galia, kW
3.35
Maksimali šildymo galia, kW
4.50

Atsisiuntimai

Pultelio intrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Naudotojo intrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/cebu-geo-naudotojo-intrukcija-lt.pdf

Montavimo intrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/cebu-geo-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Sieninio-Cebu-Geo-kondicionieriaus-2.5-3.2-kW-komplektas
 • Sieninis-Cebu-Geo-2.50-3.20-kW-kondicionierius
 • Sieninis-Cebu-Geo-2.50-3.20-kW-kondicionierius-2
 • Sieninis-Cebu-Geo-2.50-3.20-kW-kondicionierius-3
 • Sieninio_Cebu-Geo_AR09TXFYAWKNEU_vidinio_bloko_brėžinys
 • Sieninis-Cebu-Geo-2.50-3.20-kW-kondicionierius-išorinis-blokas
 • Sieninio_Cebu-Geo_AR09TXFYAWKXEU_išorinio_bloko_brėžinys
 • AR-EH03E-Pultelis