Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung trikampio formos 3.50/3.50kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR12RXWSAURNEU-AR12RXWSAURXEU
Kaina
728 € be PVM / 881 € su PVM

Triangle-kondicionieriaus-3.50-3.50kW-komplektas

 • Wi-Fi. Parsi­siun­tus specia­lią prog­ra­mėlę, kondi­cio­nie­rių galė­site valdyti savo išma­niuoju tele­fonu.
 • Anti­bak­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­min­tas su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Auto­ma­ti­nio išsi­va­lymo funk­cija.
 • Realaus laiko laik­ma­tis. 24 valandų laiko­tar­pyje nusta­ty­kite, kuriuo metu kondi­cio­nie­rius dirbs norimu režimu ir kuriuo metu norite, kad nedirbtų.
 • „Good Sleep II“ reži­mas. Šis įspū­din­gas tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.

 

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR12RXWSAURNEU
Išorinio bloko modelis
AR12RXWSAURXEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/3.5/4.0
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.3/3.5/5.0
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.87
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.10
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.72
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.80
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/1.22/1.4
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.27/0.94/1.4
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.6/6.3
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.7/4.3/6.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.6/8.2/6.7
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
28.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
40.0/-/19.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48.0/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
826x261x261
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
660x475x242
Vidinio bloko svoris, kg
9.5
Išorinio bloko svoris, kg
22.8
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15.0
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.7/0.47
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelis
3G X 1.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
435.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
265.3
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24

Galimi priedai

Priedai

Galerija

 • Triangle-kondicionieriaus-3.50-3.50kW-komplektas
 • Trikampės-formos-sieninis-oro-kondicionierius-iš-priekio-3.50-3.50-kW
 • Trikampės-formos-sieninis-oro-kondicionierius-iš-priekio-3.50-3.50-kW-2
 • Trikampės-formos-sieninis-oro-kondicionierius-iš-priekio-3.50-3.50-3
 • Trikampės-formos-sieninis-oro-kondicionierius-iš-viršaus-3.50-3.50-kW
 • Triangle-sieninio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.50-3.50-kW
 • Išorinis-blokas-3.50kW-3.5kW-trikampio-sieninio-kondicinieriaus
 • Išorinis-blokas-3.5kW-3.5kW-trikampio-sieninio-kondicinieriaus-2
 • Sieninio-trikampio-formos-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-3.50-kW

Video

`