Kondicionieriai

Kondicionieriai

Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemos (2.6/3.3kW)

Aprašymas

Modelis
MXD-K100XN+AC026RXADKG/EU+MWR-WE13N
Kaina
1 749 € be PVM / 2 117 € su PVM

AHU

Samsung vėsi­nimo sistema inte­gruo­jama į vėdi­nimo įren­gi­nius. 

Įran­gos priva­lu­mai:

 • gali­mybė pasi­rink­ti­nai valdyti pagal tiekiamo oro tempe­ra­tūrą arba šali­namo oro
  tempe­ra­tūrą;
 • kinta­mas galin­gu­mas, regu­liuo­ja­mas pagal užduotą tempe­ra­tūrą ir esamą tempe­ra­tūrą;
 • puikus pasi­rin­ki­mas siekiant efek­ty­viai vėsinti ar šildyti vėdi­nimo siste­mos tiekiamą orą;
 • gali­mybė valdyti įrangą su vėdi­nimo įran­gos auto­ma­tika (tiks­linti pagal pasi­rinktą
  vėdi­nimo įren­ginį).

* į komp­lektą neįeina šaldymo elemen­tas/ radia­to­rius (DX coil).
** yra gali­mybė užsa­kyti dides­nės galios įrangą (paren­kama atski­rai pagal poreikį iki 179kW).

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
MXD-K100XN
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.82/2.60/3.80
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.98/3.30/4.40
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
3.3
Minimali šaldymo galia, kW
0.82
Minimali šildymo galia, kW
0.98
Maksimali šaldymo galia, kW
3.8
Maksimali šildymo galia, kW
4.4
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.17/0.72/1.16
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/1.01/1.45
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.72
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
1.01
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.9/0.61
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.61
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.26
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.4
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/47
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
12.5

Galerija

 • AHU
 • AC026 035RXADKG
 • AC026 035RXADKG-2