Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung 360 kasetinio tipo 10.0-11.2kW oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC100RN4PKG/EU-AC100RXADKG/EU
Kaina
3 249 € be PVM / 3 931 € su PVM

Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-10.0-11.2kW-komplektas-vienfazis

 • MPI (mikro plazma joni­za­to­rius, papi­l­do­­mas prie­das). Pirmas pasau­lyje nekenk­s­mingų (žmogui) akty­vių vande­ni­­lio atomų ir deguo­nies jonų gene­­ra­to­rius. Panai­kina ore esan­čias kenk­s­mi­n­gas dale­les, tokias kaip atipi­nės pneumo­ni­jos ir pauk­š­čių gripo, infe­k­ci­jos sukė­lėjų, bakte­­rijų, grybe­­lių ir aler­genų viru­sus.
 • Gali­n­gas oro srau­tas. 360 laip­s­nių kampu išpu­čia­­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.
  Apva­lus LED ekra­nas.
 • Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­s­to­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preve­n­cija nuo lubų užter­š­tumo. Naujos kons­t­ru­k­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Papi­l­do­mos pata­l­­pos vėsi­ni­­mas. Specia­liai paju­n­­gus apva­lią kasetę galima vėsinti ir šalia esan­čią mažesnę patalpą.
 • Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • "Wi-fi valdy­­mas (reika­lin­gas papi­l­do­­mas prie­das).
 • Oro joni­za­vi­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.
 • Pane­­­lės pasi­­ri­n­ki­­mas. Kondi­cio­nie­riaus panelė gali būti apvali balta arba juoda ir ketu­r­kampė balta arba juoda.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC100RN4PKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC100RXADKG/EU
Panelė
PC4NUDMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.0/10.0/12.0
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
2.20/11.20/15.50
Nominali šaldymo galia, kW
10
Nominali šildymo galia, kW
11.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.08
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.8
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.5
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.60/3.24/4.70
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.46/3.20/5.40
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.0/14.4/20.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.5/14.2/23.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
31.2/25.5/19.8
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
72
Kompresoriaus modelis
UB8TN8300FJU
Kompresoriaus galia, kW
2.91
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.200
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
44.0/39.0/33.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
52.0/54.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
947x365x947
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x998x330
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x66x1000
Vidinio bloko svoris, kg
23.5
Išorinio bloko svoris, kg
75
Panelės svoris, kg
3.6
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.70/1.82
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5~4.0mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
330
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
3
Minimali šildymo galia, kW
2.2
Maksimali šaldymo galia, kW
12
Maksimali šildymo galia, kW
15.5

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/360-kasetes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelio naudojimosi instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/pultelio-ar-kh03e-naudojimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-10.0-11.2kW-komplektas-vienfazis
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-baltas
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-juodas
 • Circle-360-kasetės-AC100 120 140RN4PKG-brėžinys
 • Circle-360-kasetės-AC100 120 140RN4PKG-brėžinys-2
 • Circle-lentelė-AC100 120 140RN4PKG
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-baltas
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-juodas
 • Vidinio-bloko-brėžinys AC100 120 140RN4PKG -square-AC100 120 140RN4PKG
 • Vidinio-bloko-brėžinys-square-AC100 120 140RN4PKG - 2
 • Square-lentelė-AC100 120 140RN4PKG - 3
 • 360-kasetės-10.0-11.2-kW-komplekto-išorinis-blokas
 • 360-kasetės-AC100 120 140RN4PKG-išorinis-brėžinys
 • 360-kasetės-AC100 120 140RN4PKG-išorinis-brėžinys-2
 • Išorinio-bloko-lentelė-AC100 120RXAD G EU
 • cafe 01_360CST W
 • cafe 10_360CST B
 • gallary 01_360CST W
 • health center 02_360CST W
 • school 02_360CST W
 • store 02_360CST W
 • 360-kasetė-ofise
 • 360-kasetė-Auresa-Toyota-atstovybėje-Panevėžyje
 • 360-kasetė-Auresa-Toyota-atstovybėje-Panevėžyje

Video