Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung 360 kasetinio tipo 12.0/13.2kW oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC120RN4PKG/EU-AC120RXADKG/EU
Kaina
3 562 € be PVM / 4 310 € su PVM

Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-10.0-11.2kW-komplektas-vienfazis

 • MPI (mikro plazma joni­za­to­rius, papi­l­do­­­mas prie­das). Pirmas pasau­lyje neken­k­s­mingų (žmogui) akty­vių vande­ni­­­lio atomų ir deguo­nies jonų gene­­­ra­to­rius. Panai­kina ore esan­čias kenk­s­mi­n­gas dale­les, tokias kaip atipi­nės pneumo­ni­jos ir pauk­š­čių gripo, infe­k­ci­jos sukė­lėjų, bakte­­­rijų, grybe­­­lių ir aler­genų viru­sus.
 • Gali­n­gas oro srau­tas. 360 laip­s­nių kampu išpu­čia­­­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­­pos kampus nepa­­li­k­da­­mas tuščių oro erdvių.
 • Apva­lus LED ekra­nas.
 • Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­­s­to­­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preve­n­cija nuo lubų užte­r­š­tumo. Naujos kons­t­ru­k­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Papi­l­do­mos pata­l­­­pos vėsi­ni­­­mas. Specia­liai paju­n­­­gus apva­lią kasetę galima vėsinti ir šalia esan­čią mažesnę patalpą.
 • Auto­­­ma­ti­nis persi­­­ju­n­gi­­­mas. Dingus elek­t­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • "Wi-Fi valdy­­­mas (reika­lin­gas papi­l­do­­­mas prie­das).
 • Oro joni­za­vi­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.
 • Pane­­­­­lės pasi­­­ri­n­ki­­­mas. Kondi­cio­nie­riaus panelė gali būti apvali balta arba juoda ir ketu­r­kampė balta arba juoda.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC120RN4PKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC120RXADKG/EU
Panelė
PC4NUDMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/12.0/13.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/13.2/15.5
Nominali šaldymo galia, kW
12
Nominali šildymo galia, kW
13.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.69
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.26
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.90/4.45/5.30
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.75/4.05/5.60
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
4.3/19.5/24.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.7/17.7/26.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
32.5/25.5/19.8
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
72
Kompresoriaus modelis
UB5TN5450FJX
Kompresoriaus galia, kW
4.25
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/40/35
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
54/56
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
947x365x947
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x998x330
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x66x1000
Vidinio bloko svoris, kg
23.5
Išorinio bloko svoris, kg
81
Panelės svoris, kg
3.6
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.70/1.82
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5~4.0mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
330
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
3.5
Minimali šildymo galia, kW
3.5
Maksimali šaldymo galia, kW
13.5
Maksimali šildymo galia, kW
15.5

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/360-kasetes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelio naudojimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/pultelio-ar-kh03e-naudojimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-10.0-11.2kW-komplektas-vienfazis
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-baltas
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-juodas
 • Circle-360-kasetės-AC100 120 140RN4PKG-brėžinys
 • Circle-360-kasetės-AC100 120 140RN4PKG-brėžinys-2
 • Circle-lentelė-AC100 120 140RN4PKG
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-baltas
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-juodas
 • Vidinio-bloko-brėžinys AC100 120 140RN4PKG -square-AC100 120 140RN4PKG
 • Vidinio-bloko-brėžinys-square-AC100 120 140RN4PKG - 2
 • Square-lentelė-AC100 120 140RN4PKG - 3
 • 360-kasetės-12.0-13.20-kW-išorinis-blokas-vienfazis
 • 360-kasetės-AC100 120 140RN4PKG-išorinis-brėžinys
 • 360-kasetės-AC100 120 140RN4PKG-išorinis-brėžinys-2
 • Išorinio-bloko-lentelė-AC100 120RXAD G EU
 • cafe 01_360CST W
 • cafe 10_360CST B
 • gallary 01_360CST W
 • health center 02_360CST W
 • school 02_360CST W
 • store 02_360CST W
 • 360-kasetė-ofise
 • 360-kasetė-Toyota-atstovybėje-Panevėžyje
 • 360-kasetė-Toyota-atstovybėje-Panevėžyje

Video