Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung aukšto slėgio 18.0/20.0kW kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC180JNHPKH/EU-AC180JXAPNH/EU
Kaina
5 667 € be PVM / 6 857 € su PVM

Kanalinis-aukšto-slėgio-18.0-20.0-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas

Prieiga iš 3 pusių leng­vai tech­ni­nei prie­žiū­rai. Naudo­jant leng­vai nuimamą dangtį „Slide Fit“, galima pasiekti iš trijų pusių: viršaus, šono ir apačios. Dėl to kur kas leng­viau prižiū­rėti, kad ir kur jis būtų įreng­tas. Sutau­py­site laiko ir pinigų.

Patva­rus, našus ir tylus veiki­mas. „Sam­sung“ skait­me­ni­nis inver­te­ri­nis varik­lis yra tyles­nis, kur kas patva­res­nis ir labiau taupan­tis ener­giją. Kitaip nei įprasti varik­liai, jis varo­mas elektra, todėl nebe­lieka trin­ties ir yra mažiau judan­čių dalių.

Anti­vi­ru­si­nis filt­ras. Anti­vi­ru­si­nis filt­ras naudi­n­gas vers­lui ir jo naudo­to­jams dėl švare­s­nio patalpų oro. Ši funk­cija specia­liai skirta dulkių dale­­lėms ištraukti ir pelė­sio bei kenk­s­mingų bakte­­rijų pliti­mui iki mini­mumo suma­žinti. Taip suku­riama pato­­gesnė ir saugesnė aplinka verslo naudo­to­jams.

„Easy Filter“ valy­­mas. Indi­ka­to­rius po 1000 valandų veikimo auto­­ma­ti­š­kai praneša, kada laikas valyti filt­­rus. Kana­li­nės kons­t­ru­k­ci­jos sistema valoma itin papra­s­tai, todėl tech­ninė prie­žiūra užtrunka trum­piau ir dėl to pati­riama mažiau fina­n­si­nių nuosto­­lių.

Valdy­­­kite bet kada ir bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Naudo­dami prog­­­ramą išma­nia­jame tele­fone, nuoto­­­li­niu būdu galite įjungti arba išjungti, pasi­­­ri­n­kti veikimo režimą ar tempe­ra­tūrą, supla­nuo­­­ti, kada įren­gi­nys turi pasi­­­leisti ir sustoti ir  pan.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC180JNHPKH/EU
Išorinio bloko modelis
AC180JXAPNH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
6.00/18.00/20.00
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
4.80/20.00/22.50
Nominali šaldymo galia, kW
18
Nominali šildymo galia, kW
20
Minimali šaldymo galia, kW
6
Minimali šildymo galia, kW
4.8
Maksimali šaldymo galia, kW
20
Maksimali šildymo galia, kW
22.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
1.30/5.45/7.30
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
1.20/5.54/7.60
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.30/8.40/16.10
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.20/8.60/16.10
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
4.60/9.60
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.3
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.61
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
71.00/60.00/50.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
110
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43/39/35
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
57/57
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
5.00/6.12/20.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
49.00/60.00/196.00
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1350x450x910
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
82.5
Išorinio bloko svoris, kg
107.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2x0.75~1.5mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
330
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T520FUBJX
Kompresoriaus galia, kW
4.78
Kompresoriaus tepalų tipas
PVE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1700
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/auksto-slegio-kanaliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Kanalinis-aukšto-slėgio-18.0-20.0-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas
 • Kanalinis-kondicionierius-kambaryje
 • Kanalinis_laukiamajame
 • BLUE5221
 • Kanalinis_vyninėje
 • Valgomajame
 • Kanalinis-kondicionierius-pagrindinėje-erdvėje
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-4
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-5
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-18.0-20.0-kW
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-18.0-20.0-kW-2
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-18.0-20.0-kW
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-18.0-20.0-kW-2
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-18.0-20.0-kW
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-18.0-20.0-kW-2
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-18.0-20.0-kW-3
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-18.0-20.0-kW-4
 • Aukšto-slėgio-kanalinis-kondicionierius

Video