Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung aukšto slėgio 20.0/23.0kW kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC200KNHPKH/EU-AC200KXAPNH/EU
Kaina
7 652 € be PVM / 9 259 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys
Techniniai duomenys

Kanalinis-aukšto-slėgio-20.0-23.0-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas

Prieiga iš 3 pusių lengvai techninei priežiūrai. Naudojant lengvai nuimamą dangtį „Slide Fit“, galima pasiekti iš trijų pusių: viršaus, šono ir apačios. Dėl to kur kas lengviau prižiūrėti, kad ir kur jis būtų įrengtas. Sutaupysite laiko ir pinigų.

Patvarus, našus ir tylus veikimas. „Samsung“ skaitmeninis inverterinis variklis yra tylesnis, kur kas patvaresnis ir labiau taupantis energiją. Kitaip nei įprasti varikliai, jis varomas elektra, todėl nebelieka trinties ir yra mažiau judančių dalių.

Anti­vi­ru­si­nis filt­ras. Anti­vi­ru­si­nis filt­ras naudin­gas vers­lui ir jo naudo­to­jams dėl švares­nio patalpų oro. Ši funk­cija specia­liai skirta dulkių dale­lėms ištraukti ir pelė­sio bei kenks­mingų bakte­rijų pliti­mui iki mini­mumo suma­žinti. Taip suku­riama pato­gesnė ir saugesnė aplinka verslo naudo­to­jams.

„Easy Filter“ valy­mas. Indika­to­rius po 1000 valandų veikimo auto­ma­tiš­kai praneša, kada laikas valyti filt­rus. Kana­li­nės konst­ruk­ci­jos sistema valoma itin papras­tai, todėl tech­ninė prie­žiūra užtrunka trum­piau ir dėl to pati­riama mažiau finan­si­nių nuosto­lių.

Valdy­­kite bet kada ir bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami prog­­ramą išma­nia­jame tele­fone, nuoto­­li­niu būdu galite įjungti arba išjungti, pasi­­ri­n­kti veikimo režimą ar tempe­ra­tūrą, supla­nuo­­ti, kada įren­gi­nys turi pasi­­leisti ir sustoti ir  pan.

Oro joni­za­vi­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC200KNHPKH/EU
Išorinio bloko modelis
AC200KXAPNH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
7.50/20.00/23.00
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
8.50/23.00/25.00
Nominali šaldymo galia, kW
20
Nominali šildymo galia, kW
23
Minimali šaldymo galia, kW
7.5
Minimali šildymo galia, kW
8.5
Maksimali šaldymo galia, kW
23
Maksimali šildymo galia, kW
25
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
2.10/6.45/8.00
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
2.10/6.66/9.80
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.80/10.00/12.30
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.80/10.30/16.00
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
6.60/13.78
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.1
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.45
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
72.00/62.00/48.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
200
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
44.0/40.0/36.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
58.0/60.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
5.00/7.34/20.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
49.00/71.95/196.00
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1350x450x910
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1630x460
Vidinio bloko svoris, kg
82.5
Išorinio bloko svoris, kg
154
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
5x2.5mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2x0.75~1.5mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
619
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
493
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
DS-GB066FAVB
Kompresoriaus galia, kW
6.39
Kompresoriaus tepalų tipas
PVE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1500
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/auksto-slegio-kanaliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Kanalinis-aukšto-slėgio-20.0-23.0-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-20.0-23.0-kW
 • Kanalinis_laukiamajame
 • Kanalinis-kondicionierius-kambaryje
 • BLUE5221
 • Kanalinis_vyninėje
 • Valgomajame
 • Kanalinis-kondicionierius-pagrindinėje-erdvėje
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-20.0-23.0-kW-2
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-20.0-23.0-kW-3
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-20.0-23.0-kW-4
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-20.0-23.0-kW-5
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-20.0-23.0-kW
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-20.0-23.0-kW-2
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-20.0kW-23.0kW
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-20.0kW-23.0kW-2
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-20.0-23.0-kW
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-20.0-23.0-kW-2
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-20.0-23.0-kW-3
 • Aukšto-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-20.0-23.0-kW-4
 • Aukšto-slėgio-kanalinis-kondicionierius

Video