Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio tipo vidutinio slėgio 12.0/13.2kW oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC120RNMDKG/EU-AC120RXADKG/EU
Kaina
3 083 € be PVM / 3 731 € su PVM

12.0-13.2-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas-vienfazis

 • Naujau­sios tech­­­­­no­lo­gi­jos. Oro kondi­cio­nie­riuje naudo­ja­mos naujau­sios tech­­­­­no­lo­gi­jos daro įren­gi­nius vienais našiau­sių rinkoje.
 • Efek­ty­­ve­s­nis šaldy­­­­­mas ir šildy­­­­­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai.
 • Tylus. Aero­­­­­di­na­mi­š­­­­­ke­s­nės venti­lia­to­riaus mente­­­­­lės užti­k­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompa­­­­k­ti­š­­­­­kas. Naujų Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­­­­­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­­ve­s­nis. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Oro trau­­­­­kos kont­ro­­­­­lės sistema. Įdiegta paža­n­giau­sia oro trau­­­­­kos kont­ro­­­­­lės sistema (ESP).
 • Galios regu­lia­vi­­­­­mas. Įdiegta patogi galios regu­lia­vimo funk­cija preci­zi­š­kai sure­­­­­gu­liuoja oro srau­tus pata­l­­­­­pose, leidžia suma­žinti siste­mos triu­k­š­mi­n­­­­­gumą ir padi­dinti ekono­­­­­mi­š­­­­­kumą.
 • „Away“ reži­­­­­mas. Taupoma elek­t­­­­­ros ener­gija Jums nebū­nant namuose.
 • 7 dienų prog­ra­ma­vi­­­­­mas. Leidžia nusta­tyti oro kondi­cio­nie­riaus veikimą pagal Jūsų porei­kius ir dieno­­­­­t­varkę.
 • 3 pakopų tylu­sis reži­­­­­mas. Tyle­s­nis išori­nio bloko veiki­­­­­mas naktį.
 • „Smart Wi-Fi“ funk­cija (papi­l­do­­­­­mas prie­das). Valdy­­­­­kite oro kondi­cio­nie­­­­­rių savo išma­niuoju tele­fonu.
 • Oro joni­za­to­rius (papi­l­do­­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­­pose atsi­­­­­­randa neigia­­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­­lių ir bakte­­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­­pose.
 • Tankus filt­ras. Lengva valyti, paprasta prižiū­rėti.
 • Platus darbi­nių tempe­ra­tūrų diapa­­­­­zo­nas. Užti­k­ri­n­tas įran­gos veiki­­­­­mas beveik visose klima­ti­nėse zonose.
 • 12.0/13.2kW vien­fa­zis įren­gi­nys.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC120RNMDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC120RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.0/12.0/13.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
2.5/13.2/17.0
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.66
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
5.80
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.42
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.00
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.90/4.50/5.30
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.70/3.86/5.60
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
5.0/19.7/24.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
4.0/17.1/26.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/5.2/15.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/51.0/147.0
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
33.0/28.0/23.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
72.0
Kompresoriaus modelis
UB5TN5450FJX
Kompresoriaus galia, kW
4.25
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37/34/30
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
54/56
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1300x300x700
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x998x330
Vidinio bloko svoris, kg
38.50
Išorinio bloko svoris, kg
81.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50.0
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.70/1.82
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Maitinimo kabelis
4.0mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24

Galimi priedai

Priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 12.0-13.2-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas-vienfazis
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-12.0-13.2-kW
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-12.0-13.2-kW-2
 • 12.0-13.2-kW-vidinio-bloko-brėžinys-vienfazis
 • 12.0-13.2-kW-vidinio-bloko-brėžinys-vienfazis-2
 • Vidutinio-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-12.0-13.2-kW-išorinis-blokas
 • AC120RXAD*G/EU-išorinis-vienfazis
 • AC120RXAD*G/EU-išorinis-vienfazis-2
 • AC120RXAD*G/EU-išorinis-vienfazis-3
 • AC120RXAD*G/EU-išorinis-vienfazis-4

Video

`