Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio tipo vidutinio slėgio 13.4/15.5kW oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC140RNMDKG/EU-AC140RXADNG/EU
Kaina
3 291 € be PVM / 3 983 € su PVM

13.4-15.5-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas-TRIFAZIS

 • Naujau­sios tech­­­­­­­­no­lo­gi­jos. Oro kondi­cio­nie­riuje naudo­ja­mos naujau­sios tech­­­­­­­­no­lo­gi­jos daro įren­gi­nius vienais našiau­sių rinkoje.
 • Efek­ty­­ve­s­nis šaldy­­­­­­­­mas ir šildy­­­­­­­­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai.
 • Tylus. Aero­­­­­­­­di­na­mi­š­­­­­­­­ke­s­nės venti­lia­to­riaus mente­­­­­­­­lės užti­k­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompa­­­­­­­k­ti­š­­­­­­­­kas. Naujų Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­­­­­­­­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­­ve­s­nis. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Oro trau­­­­­­­­kos kont­ro­­­­­­­­lės sistema. Įdiegta paža­n­giau­sia oro trau­­­­­­­­kos kont­ro­­­­­­­­lės sistema (ESP).
 • Galios regu­lia­vi­­­­­­­­mas. Įdiegta patogi galios regu­lia­vimo funk­cija preci­zi­š­kai sure­­­­­­­­gu­liuoja oro srau­tus pata­l­­­­­­­­pose, leidžia suma­žinti siste­mos triu­k­š­mi­n­­­­­­­­gumą ir padi­dinti ekono­­­­­­­­mi­š­­­­­­­­kumą.
 • „Away“ reži­­­­­­­­mas. Taupoma elek­t­­­­­­­­ros ener­gija Jums nebū­nant namuose.
 • 7 dienų prog­ra­ma­vi­­­­­­­­mas. Leidžia nusta­tyti oro kondi­cio­nie­riaus veikimą pagal Jūsų porei­kius ir dieno­­­­­­­­t­varkę.
 • 3 pakopų tylu­sis reži­­­­­­­­mas. Tyle­s­nis išori­nio bloko veiki­­­­­­­­mas naktį.
 • „Smart Wi-Fi“ funk­cija (papi­l­do­­­­­­­­mas prie­das). Valdy­­­­­­­­kite oro kondi­cio­nie­­­­­­­­rių savo išma­niuoju tele­fonu.
 • Oro joni­za­to­rius (papi­l­do­­­­­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­­­­­pose atsi­­­­­­­­­randa neigia­­­­­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­­­­­lių ir bakte­­­­­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­­­­­pose.
  Tankus filt­ras. Lengva valyti, paprasta prižiū­rėti.
 • Platus darbi­nių tempe­ra­tūrų diapa­­­­­­­­zo­nas. Užti­k­ri­n­tas įran­gos veiki­­­­­­­­mas beveik visose klima­ti­nėse zonose.
 • 13.4/15.5kW tri­fa­zis įren­gi­nys.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC140RNMDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC140RXADNG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/13.4/15.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/15.5/18.0
Nominali šaldymo galia, kW
13.4
Nominali šildymo galia, kW
15.5
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.9
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.43
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.00
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.80/4.62/6.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.70/4.51/7.50
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.1/7.1/10.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.9/7.0/12.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/5.2/15.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/51.0/147.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
33.0/28.0/23.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
110.00
Kompresoriaus modelis
UB5TN5450FJX
Kompresoriaus galia, kW
4.25
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37/34/30
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
53/54
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1300x300x700
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1210x330
Vidinio bloko svoris, kg
38.50
Išorinio bloko svoris, kg
90.50
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/1.96
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15 ~ 50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
3.50
Minimali šildymo galia, kW
3.50
Maksimali šaldymo galia, kW
15.50
Maksimali šildymo galia, kW
18.00

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 13.4-15.5-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas-TRIFAZIS
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-13.4-15.5-kW
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-13.4-15.5-kW-2
 • 13.4-15.5-kW-vidinio-bloko-brėžinys-trifazis
 • AC120-140RNMDKG-EU-2
 • Vidutinio-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-13.4-15.5-kW-išorinis-blokas-trifazis
 • AC140RXAD*G/EU-išorinis-trifazis
 • AC140RXAD*G/EU-išorinis-trifazis-2
 • AC140RXAD*G/EU-išorinis-trifazis-3

Video