Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung Nordic 4-kryptės 10.0/11.2kW kasetės komplektas (vienfazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC100JN4CEH/EU-AC100JXSCEH/EU
Kaina
3 579 € be PVM / 4 331 € su PVM

Nordic-4-kryptės-kasetės-komplektas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys

 • „Sam­sung N serija“. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia net prie –25 °C tempe­ra­tū­ros.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Galin­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC100JN4CEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC100JXSCEH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Panelė
PC4NUSKAN
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.30/11.20/17.00
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.20/10.00/12.00
Minimali šildymo galia, kW
3.3
Minimali šaldymo galia, kW
2.2
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.74/2.74/3.54
Nominali šildymo galia, kW
11.2
Nominali šaldymo galia, kW
10
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.68/2.79/6.90
Maksimali šildymo galia, kW
17
Maksimali šaldymo galia, kW
12
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.60/12.00/15.60
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.30/12.40/30.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
43.0/38.0/33.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x45x950
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Panelės svoris, kg
5.9
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/6.06
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>5m)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A+
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Šaldymo energijos klasė
A++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Kompresoriaus galia, kW
4.01
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.01
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.65
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.1
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43.0/38.0/33.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
50.0/50.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x288x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
20
Išorinio bloko svoris, kg
96
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x1.5 mm² (vidinio)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2 x 0.75~1.5 mm²
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FXAJX
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Serija (šilumos siurbliai)
160 Nordic 4-kryptės kasetės
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Nordic-4-kryptės-kasetės-komplektas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Nordic-4-kryptė-kasetė-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Nordic-4-kryptė-kasetė-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-2
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Išorinis-blokas-4-kryptės-Nordic-kasetės-10.0-11.2-vienfazis-įrenginys
 • Išorinis-blokas-4-kryptės-Nordic-kasetės-10.0-11.2-vienfazis-įrenginys-2
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-2
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-3