Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung Nordic kanalinio 10.0/11.2kW oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC100JNMCEH/EU-AC100JXSCGH/EU
Kaina
3 513 € be PVM / 4 251 € su PVM

Nordic-kanalinio-10.0-11.20-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-trifazis-įrenginys

Kana­li­niai oras-oras šilu­mos siurb­liai (kitaip dar vadi­nami inte­gruo­ja­mais) – puikus spren­di­mas norin­tiems, kad šilu­mos siurb­lio nesi­ma­tytų patal­poje. Sumon­tuoti kana­li­niai įren­gi­niai nega­dina inte­rjero, nes išve­džioti orta­kiai pasle­piami. Šie kondi­cio­nie­riai lengvi, lanks­čiai insta­liuo­jami ir tylūs. 

 • Turi anti­bak­te­ri­nius ir plau­na­mus filt­rus.
 • Išori­nio stati­nio slėgio diapa­zo­nas nuo 0 iki 14 mmAq
 • Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.
 • Efek­ty­ves­nis šaldy­mas ir šildy­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai. Su šiais kana­li­niais kondi­cio­nie­riais galite šildy­tis iki – 25 °C.
 • Tyles­nis veiki­mas. Aero­di­na­miš­kes­nės venti­lia­to­riaus mente­lės užtik­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompak­tiš­kas dydis. Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc., o svoris lygi­nant su senes­niais mode­liais suma­žė­jęs 40 proc.
 • Oro joni­za­vi­­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­pose atsi­­­­­randa neigia­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­lių ir bakte­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­pose.
 • Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC100JNMCEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC100JXSCGH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.70/11.20/17.00
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.50/10.00/12.00
Minimali šildymo galia, kW
3.7
Minimali šaldymo galia, kW
3.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.95/2.74/3.54
Nominali šildymo galia, kW
11.2
Nominali šaldymo galia, kW
10
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.81/2.63/6.90
Maksimali šildymo galia, kW
17
Maksimali šaldymo galia, kW
12
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.90/4.40/5.50
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.70/4.30/10.50
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
36.10/29.30/24.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/6.06
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo energijos klasė
A++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Kompresoriaus galia, kW
4.01
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.26
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.65
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.1
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.7
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37.0/33.0/28.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
50.0/50.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.00/4.00/15.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.00/39.20/147.00
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1300x300x700
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
36
Išorinio bloko svoris, kg
96
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x1.5mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2x0.75~1.25 mm²
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FXAJX
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1700
Drenažas, Φ, mm
MDP-G075SP
Serija (šilumos siurbliai)
180 Nordic kanaliniai
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Galerija

 • Nordic-kanalinio-10.0-11.20-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-trifazis-įrenginys
 • Nordic-kanalinis-kondicionierius-10.00-11.20-kW
 • Lengvas-montavimas
 • Kanalinis_laukiamajame
 • BLUE5221
 • Kanalinis_vyninėje
 • Kanalinis-kondicionierius-pagrindinėje-erdvėje
 • Vizualizacija
 • Kanalinis-kondicionierius-kambaryje
 • Nordic-kanalinis-kondicionierius-10.00-11.20-kW-2
 • Valgomajame
 • Nordic-kanalinis-kondicionierius-10.00-11.20-kW-3
 • Nordic-10.0-11.2-kW-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-trifazis-įrenginys
 • Nordic-10.0-11.2-kW-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-trifazis-įrenginys-2
 • Išorinis-blokas-Nordic-kanalinio-kondicionieriaus-10.00-11.20-kW-2
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-10.00-11.20-kW-trifazis-įrenginys
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-10.00-11.20-kW-trifazis-įrenginys-2
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-10.00-11.20-kW-trifazis-įrenginys-3
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-10.00-11.20-kW-trifazis-įrenginys-4