Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung palubinio tipo 15.0/17.5kW oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC160JNCDEH/EU-AC160JXADGH/EU
Kaina
4 460 € be PVM / 5 397 € su PVM

Palubinio-15.0-17.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-trifazis

Vėsina labiau, vėsina grei­čiau. „Sam­sung Big Ceiling“ – papras­tas, stilin­gas ir galin­gai vėsi­nan­tis įren­gi­nys. Jis ne tik harmo­nin­gai įsilieja į darbo aplinką, bet ir kur kas grei­čiau vėsina didesnį plotą.

Vėsina plačiai ir dide­liu atstumu. Oro kondi­cio­nie­rius „Sam­sung Big Ceiling“ galin­gai vėsina, todėl atvė­sin­site didesnę erdvę per trum­pesnį laiką. Jis toli, iki 15 m atstumu, pučia vėsų orą.

Ramus veiki­mas. Įren­gi­nys padeda sukurti kur kas pato­gesnę ir produk­ty­vesnę nei kada nors anks­čiau darbo aplinką. Dėl dides­nių menčių, vieno varik­lio ir dides­nio venti­lia­to­riaus jis sklei­džia mažesnį triukšmą nei kiti įprasti mode­liai.

Papras­tas ir unika­lus dizai­nas. Oro kondi­cio­na­vi­mas būti­nas moder­niose darbo vietose, tad ir įren­gi­nys turi atro­dyti gerai! Prie bendro este­ti­nio vaizdo prisi­deda ir papras­tas spal­vo­tas ekra­nas, kuriame rodoma ir aiški būse­nos infor­ma­cija.

Didelė epiliuotė (iki 15 m). Kur kas dides­nės gali­my­bės montuoti ten, kur epiliuotė yra iki 15 m, t. y., aukš­čiau arba dviem aukš­tais aukš­čiau nei montuo­jami įprasti oro kondi­cio­nie­riai.

Monta­vi­mas. Kondi­cio­nie­rių galima montuoti tik verti­ka­liai.

Oro kryp­tys. Palu­bi­niai oro kondi­cio­nie­riai gali pūsti orą į skir­tin­gas oro puses – tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į šonus. Galima pasi­rinkti, kad oras būtų pučia­mas ir viena didele srove, viena kryp­timi.

Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­­dy­­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC160JNCDEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC160JXADGH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
4.30/15.00/17.30
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
4.70/17.50/19.00
Nominali šaldymo galia, kW
15
Nominali šildymo galia, kW
17.5
Minimali šaldymo galia, kW
4.3
Minimali šildymo galia, kW
4.7
Maksimali šaldymo galia, kW
17.3
Maksimali šildymo galia, kW
19
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.90/5.28/6.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.80/4.86/6.50
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.70/8.20/9.80
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.70/7.50/10.00
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
3.50/7.31
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.84
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.6
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
37.00/31.00/26.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
115
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
51.0/47.0/44.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
56.0/58.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1650x235x675
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
42
Išorinio bloko svoris, kg
96
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2 x 0.75~1.5 mm² + 3 x 0.75~1.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FXAJX
Kompresoriaus galia, kW
4.01
Kompresoriaus tepalų tipas
POE

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/palubiniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Palubinio-15.0-17.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-trifazis
 • Palubinis-oro-kondicionierius-15.00-17.50-kW-trifazis-įrenginys-2
 • Palubinis-oro-kondicionierius-15.00-17.50-kW-trifazis-įrenginys-3
 • Palubinis-oro-kondicionierius-15.00-17.50-kW-trifazis-įrenginys-4
 • AC160JNCDEH-palubinio-vidinio-bloko-brėžinys
 • AC160JNCDEH-palubinio-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Palubinio-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-15.00-17.50-kW-trifazis-įrenginys
 • AC160JXADGH-palubinio-išorinio-bloko-brėžinys
 • AC160JXADGH-palubinio-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • AC160JXADGH-palubinio-išorinio-bloko-brėžinys-3
 • Palubinis-kondicionierius
 • Palubinis-kondicionierius-2
 • Palubinis-kondicionierius-3
 • Palubinis-kondicionierius-4
 • Palubinis-kondicionierius-5

Video