Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung palubinio tipo 15.0/17.5kW oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC160JNCDEH/EU-AC160JXADGH/EU
Kaina
4 372 € be PVM / 5 290 € su PVM

Palubinio-15.0-17.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-trifazis

Vėsina labiau, vėsina grei­čiau. „Sam­sung Big Ceiling“ – papras­tas, stilin­gas ir galin­gai vėsi­nan­tis įren­gi­nys. Jis ne tik harmo­nin­gai įsilieja į darbo aplinką, bet ir kur kas grei­čiau vėsina didesnį plotą.

Vėsina plačiai ir dide­liu atstumu. Oro kondi­cio­nie­rius „Sam­sung Big Ceiling“ galin­gai vėsina, todėl atvė­sin­site didesnę erdvę per trum­pesnį laiką. Jis toli, iki 15 m atstumu, pučia vėsų orą.

Ramus veiki­mas. Įren­gi­nys padeda sukurti kur kas pato­gesnę ir produk­ty­vesnę nei kada nors anks­čiau darbo aplinką. Dėl dides­nių menčių, vieno varik­lio ir dides­nio venti­lia­to­riaus jis sklei­džia mažesnį triukšmą nei kiti įprasti mode­liai.

Papras­tas ir unika­lus dizai­nas. Oro kondi­cio­na­vi­mas būti­nas moder­niose darbo vietose, tad ir įren­gi­nys turi atro­dyti gerai! Prie bendro este­ti­nio vaizdo prisi­deda ir papras­tas spal­vo­tas ekra­nas, kuriame rodoma ir aiški būse­nos infor­ma­cija.

Didelė epiliuotė (iki 15 m). Kur kas dides­nės gali­my­bės montuoti ten, kur epiliuotė yra iki 15 m, t. y., aukš­čiau arba dviem aukš­tais aukš­čiau nei montuo­jami įprasti oro kondi­cio­nie­riai.

Monta­vi­mas. Kondi­cio­nie­rių galima montuoti tik verti­ka­liai.

Oro kryp­tys. Palu­bi­niai oro kondi­cio­nie­riai gali pūsti orą į skir­tin­gas oro puses – tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į šonus. Galima pasi­rinkti, kad oras būtų pučia­mas ir viena didele srove, viena kryp­timi.

Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­­dy­­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC160JNCDEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC160JXADGH/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šaltnešio tipas
R410A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
4.30/15.00/17.30
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
4.70/17.50/19.00
Nominali šaldymo galia, kW
15
Nominali šildymo galia, kW
17.5
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.84
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.6
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.90/5.28/6.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.80/4.86/6.50
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.70/8.20/9.80
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.70/7.50/10.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
37.00/31.00/26.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
115
Kompresoriaus modelis
UG5T450FXAJX
Kompresoriaus galia, kW
4.01
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
51.0/47.0/44.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
56.0/58.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1650x235x675
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
42
Išorinio bloko svoris, kg
96
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
3.50/7.31
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2 x 0.75~1.5 mm² + 3 x 0.75~1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
4.3
Minimali šildymo galia, kW
4.7
Maksimali šaldymo galia, kW
17.3
Maksimali šildymo galia, kW
19

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/palubiniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Palubinio-15.0-17.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-trifazis
 • Palubinis-oro-kondicionierius-15.00-17.50-kW-trifazis-įrenginys-2
 • Palubinis-oro-kondicionierius-15.00-17.50-kW-trifazis-įrenginys-3
 • Palubinis-oro-kondicionierius-15.00-17.50-kW-trifazis-įrenginys-4
 • AC160JNCDEH-palubinio-vidinio-bloko-brėžinys
 • AC160JNCDEH-palubinio-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Palubinio-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-15.00-17.50-kW-trifazis-įrenginys
 • AC160JXADGH-palubinio-išorinio-bloko-brėžinys
 • AC160JXADGH-palubinio-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • AC160JXADGH-palubinio-išorinio-bloko-brėžinys-3
 • Palubinis-kondicionierius
 • Palubinis-kondicionierius-2
 • Palubinis-kondicionierius-3
 • Palubinis-kondicionierius-4
 • Palubinis-kondicionierius-5

Video