Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung sieninio Nordic 10.0/11.2kW oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC100MNTCEH/EU-AC100JXSCGH/EU
Kaina
3 464 € be PVM / 4 191 € su PVM

Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-10.0-11.2-kW-trifazis-komplektas

Full HD filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.

Gero miego reži­­mas. Šis tempe­ra­tū­­ros kont­ro­­lės reži­­mas auto­­ma­ti­š­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubu­s­tu­mėte žvalūs.

Ener­gi­jos saugo­jimo reži­­mas. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
Turbo reži­­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­­mas turbo režimu grei­tai pasie­­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­si­n­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­­ros akimirk­s­niu su „Sam­sung“ turbo vėsi­nimo tech­­no­lo­gija.

Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
Skai­t­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią pata­l­­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užter­š­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą info­r­ma­ciją. Ekra­nas mato­­­mas tik įjun­­gus kondi­cio­nie­­rių.

Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC100MNTCEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC100JXSCGH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.3/11.2/17.0
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/10.0/12.0
Minimali šildymo galia, kW
3.3
Minimali šaldymo galia, kW
3.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.85/3.45/4.2
Nominali šildymo galia, kW
11.2
Nominali šaldymo galia, kW
10
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.72/3.64/6.9
Maksimali šildymo galia, kW
17
Maksimali šaldymo galia, kW
12
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.4/5.3/6.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.6/11.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
24.0/21.5/19.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.9/6.1
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>5m)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A+
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Šaldymo energijos klasė
A+
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Kompresoriaus galia, kW
4.01
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.08
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.9
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
49.0/46.0/43.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
50.0/50.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1280x253x345
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
18.5
Išorinio bloko svoris, kg
96
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
5G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FXAJX
Kompresoriaus tepalų tipas
PVE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700
Serija (šilumos siurbliai)
150 Sieniniai Nordic Triangle
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-triangle-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

  • Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-10.0-11.2-kW-trifazis-komplektas
  • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys
  • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-2
  • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-3
  • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-4
  • Sieninio-Nordic-Triangle-vidinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys
  • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-vienfazis-įrenginys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys
  • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-vienfazis-įrenginys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-2
  • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys
  • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-2

Video