Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninio Nordic 10.0/11.2kW oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC100MNTCEH/EU-AC100JXSCEH/EU
Kaina
3 118 € be PVM / 3 772 € su PVM

Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-10.0-11.2-kW-vienfazis-komplektas

 • Full HD filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
 • Good sleep II. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • Smart Saver. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Turbo reži­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­mas turbo­re­žimu grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­sin­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­ros akimirks­niu su „Sam­sung“ turbo­vė­si­nimo tech­no­lo­gija.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC100MNTCEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC100JXSCEH/EU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
10
Nominali šildymo galia, kW
11.2
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.85/3.45/4.2
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.72/3.64/6.9
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
4.2/15.1/18.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.6/16.0/30.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
24.0/21.5/19.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112.0
Kompresoriaus galia, kW
4.01
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.08
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.9
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.0
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Maksimali šaldymo galia, kW
12.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Minimali šaldymo galia, kW
3.5
Maksimali šildymo galia, kW
17.0
Minimali šildymo galia, kW
3.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.9/6.1
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FXAJX
Kompresoriaus tepalų tipas
PVE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
50.0/50.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
49.0/46.0/43.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1280x253x345
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
18.5
Išorinio bloko svoris, kg
96.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Serija (šilumos siurbliai)
150 Sieniniai Nordic Triangle
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/10.0/12.0
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.3/11.2/17.0
Šaldymo energijos klasė
A+
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-triangle-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-10.0-11.2-kW-vienfazis-komplektas
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-2
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-3
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-4
 • Sieninio-Nordic-Triangle-vidinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-2
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-2

Video