Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM 2-ų krypčių 5.6/6.3kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM056FN2DEH/EU
Kaina
1 282 € be PVM / 1 551 € su PVM

2-ų-krypčių-kasetė-5.6-6.3-kW

  • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
  • Dviejų kryp­čių įren­gi­nys. Įren­gi­nys veikia su dvejo­mis oro išlei­dimo ango­mis, užtik­rin­da­mas galingą ir greitą auši­nimo našumą.
  • Nauja konst­ruk­cija. Naujos konst­ruk­ci­jos oro srauto regu­lia­vimo sklen­dės dėka įren­gi­nio sklei­džia­mas garsas drąs­tiš­kai suma­žėjo, todėl naudo­jant įren­ginį galė­site mėgau­tis komfortu tyloje.
  • Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
  • Komp­lekte su įmon­tuotu konden­sato siurb­liu.
  • Wi-Fi valdy­mas. Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM056FN2DEH/EU
Panelė
PC2NUSMEN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/5.60/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/6.30/-
Nominali šaldymo galia, kW
5.6
Nominali šildymo galia, kW
6.3
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.07/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.07/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.38/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.38/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
14/13/12 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/37/35
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
890x230x575
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1030x25x650
Vidinio bloko svoris, kg
21
Panelės svoris, kg
4
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 / 2.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75~1.5 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-2-krypciu-kaseciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • 2-ų-krypčių-kasetė-5.6-6.3-kW
  • 2-ų-krypčių-kasetė-5.6-6.3-kW-2
  • AM056-071FN2DEH
  • AM056-071FN2DEH-2

Video