Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM 360 kasetinio tipo 4.5/5.0kW oro kondicionieriaus vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM045KN4DEH/EU
Kaina
1 253 € be PVM / 1 516 € su PVM

360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-juodas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­šio srauto (variable refri­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­lių komer­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • 360 tipo kasetė. Apva­lus kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius gamina galingą ir malo­niai vėsų oro srautą, kurį ypatin­gos spar­nuo­tės dizaino dėka toly­giai paskirsto po kiek­vieną patalpų kampą. 360 laips­nių kampu išpu­čia­mas oro srau­tas leidžia atvė­sinti/sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • Su atbu­li­niu vožtuvu. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą.
 • Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Turi apvalų LED ekraną.
 • Wi-Fi valdy­mas. Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).
 • Oro joni­za­vi­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM045KN4DEH/EU
Panelė
PC4NUDMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/4.50/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/5.00/-
Nominali šaldymo galia, kW
4.5
Nominali šildymo galia, kW
5
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.026/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.026/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.18/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.18/-
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
14.50/13.50/12.50
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33/31/29
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
947x281x947
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x66x1000
Vidinio bloko svoris, kg
21
Panelės svoris, kg
3.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Atsisiuntimai

VRF-DVM-360-kasetės-montavimo-instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/vrf-360-kaseciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-juodas
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-baltas
 • AM045KN4DEH-CIRCLE
 • AM045KN4DEH-CIRCLE-2
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-juodas
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-baltas
 • AM045KN4DEH
 • AM045KN4DEH-2
 • 360-kasetė
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas

Video