Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM 360 kasetinio tipo 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM071KN4DEH/EU
Kaina
1 463 € be PVM / 1 770 € su PVM

360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-juodas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­šio srauto (variable refri­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­lių komer­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • 360 tipo kasetė. Apva­lus kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius gamina galingą ir malo­­­niai vėsų oro srautą, kurį ypati­n­gos spar­nuo­­­tės dizaino dėka toly­giai paskirsto po kiek­vieną patalpų kampą. 360 laip­s­nių kampu išpu­čia­­­mas oro srau­tas leidžia atvė­sinti/suši­l­dyti visus pata­l­­­pos kampus.
 • Su atbu­li­niu vožtuvu. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu
 • Turi apvalų LED ekraną.
 • Wi-Fi valdy­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Įrangą galima valdyti tele­fonu.
 • Oro joni­za­to­rius (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­pose atsi­­­­­randa neigia­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­lių ir bakte­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM071KN4DEH/EU
Panelė
PC4NUDMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/7.10/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/8.00/-
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.034/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.034/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.25/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.25/-
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
18.00/16.00/14.00
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36/33/30
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
947x281x947
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x66x1000
Vidinio bloko svoris, kg
21
Panelės svoris, kg
3.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/vrf-360-kaseciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-juodas
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-baltas
 • AM071KN4DEH-CIRCLE
 • AM071KN4DEH-CIRCLE-2
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-juodas
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-baltas
 • AM071KN4DEH
 • AM071KN4DEH-2
 • 360-kasetė
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas

Video