Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM aukšto slėgio kanalinio tipo 12.8/13.8kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM128HNHPKH/EU
Kaina
2 121 € be PVM / 2 566 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-12.8-13.8-kW-vidinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Wi-Fi valdy­­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das).
 • Dide­s­nis stati­nis slėgis. Įren­gi­nys gali išvy­s­tyti statinį slėgį iki 25mmAg. Dėl to galima sumo­n­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilge­s­niais orta­­kiais.
 • Auto­­ma­­tinė stati­nio slėgio kont­rolė leidžia lank­s­čiau atlikti orta­kių išdė­s­tymo proje­k­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.
 • Dalys yra leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.
 • Filtrų užter­š­tumo indi­ka­to­rius. Šis indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius toliau dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM128HNHPKH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
12.8
Nominali šildymo galia, kW
13.8
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.23
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.23
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
1.4
Nominali šildymo darbinė srovė, A
1.4
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
38.0/32.0/25.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
39/36/33
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
3.0/6.2/20.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/60.8/196.2
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1300x300x700
Vidinio bloko svoris, kg
46.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
min 1.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
min 0.75 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-duct-s-be-siurbliuko-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-12.8-13.8-kW-vidinis-blokas
 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-12.8-13.8-kW-vidinis-blokas-2
 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-12.8-13.8-kW-vidinis-blokas-3
 • AM112HNHPKHEU AM128HNHPKHEU AM140HNHPKHEU (1)
 • AM112HNHPKHEU AM128HNHPKHEU AM140HNHPKHEU (2)
 • AM112HNHPKHEU AM128HNHPKHEU AM140HNHPKHEU (3)

Video