Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM aukšto slėgio kanalinio tipo 18.0/20.0kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM180JNHFKH/EU
Kaina
2 889 € be PVM / 3 496 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Wi-Fi valdy­­­­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (veikia su papil­domu priedu).
 • Dide­s­nis stati­nis slėgis. Įren­gi­nys gali išvy­s­tyti statinį slėgį iki 25mmAg. Dėl to galima sumo­n­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­­­­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilge­s­niais orta­­­­kiais.
 • Auto­­­­ma­­­­tinė stati­nio slėgio kont­rolė leidžia lank­s­čiau atlikti orta­kių išdė­s­tymo proje­k­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.
 • Dalys leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.
 • Filtrų užte­r­š­tumo indi­ka­to­rius. Šis indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius toliau dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM180JNHFKH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
18
Nominali šildymo galia, kW
20
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.34
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.34
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
3480/3000/2580
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43/39/35
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
5.00/7.34/20.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
50/72/200
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1350 x 910 x 450
Vidinio bloko svoris, kg
82.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 ~ 2.5
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 ~ 1.5
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-auksto-slegio-am180jnhfkh-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas
 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas-2
 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas-3
 • AM180JNHFKH AM224JNHFKH
 • AM180JNHFKH AM224JNHFKH-2

Video