Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM aukšto slėgio kanalinio tipo 22.4/25.0kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM220FNHDEH/EU
Kaina
3 022 € be PVM / 3 657 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-22.4-25.0-kW-vidinis-blokas

  • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
  • Wi-Fi valdy­­­­­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (veikia su papi­l­domu priedu).
  • Dide­s­nis stati­nis slėgis. Įren­gi­nys gali išvy­s­tyti statinį slėgį iki 25mmAg. Dėl to galima sumo­n­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­­­­­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilge­s­niais orta­­­­­kiais.
  • Auto­­­­­ma­­­­­tinė stati­nio slėgio kont­rolė leidžia lank­s­čiau atlikti orta­kių išdė­s­tymo proje­k­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.
  • Dalys leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.
  • Filtrų užte­r­š­tumo indi­ka­to­rius. Šis indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą.
  • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius toliau dirba buvu­siu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM220FNHDEH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
22.4
Nominali šildymo galia, kW
25
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.53
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.53
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
3.8
Nominali šildymo darbinė srovė, A
3.8
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
3480/3120/2820
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/43/41
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
5.00/15.00/25.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
49.03/147.10/245.17
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1240 x 470 x 1040
Vidinio bloko svoris, kg
89
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 ~ 2.5
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 ~ 1.50
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-auksto-slegio-am220-240fnhdeh-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-22.4-25.0-kW-vidinis-blokas
  • AM220-280FNHDEH
  • AM220-280FNHDEH-2